Video- Global Teacher Prize

Global Teacher Prize 2019

Global Teacher Prize 2019

by Filip Valečka -
Number of replies: 0

Nejvíce mě zaujal hned první učitel společenských věd z Gymnázia Na Zatlance, který zajímavou aktivitou přiměl studenty k debatě a snaze rozvíjet argumentační schopnosti na zadané téma. Myslím si, že trénovat slovní projev je také důležitá součást výuky. Studenti si sami zkoušeli vyhledávat informace, což je vede ke kritickému myšlení při výběru zdrojů a jejich následném interpretování. Navíc si žáci informace lépe zapamatují. Výuka by měla být co nejvíce interaktivní a zapojovat nejlépe všechny žáky, což zde učitel splnil. Navíc na mě hodina působila pohodovým dojmem.