Video- Global Teacher Prize

Global Teacher Prize 2020

Global Teacher Prize 2020

by Kateřina Halíková -
Number of replies: 0

Vybrala jsem si video z roku 2020, jelikož to byl rok přestupu na online výuku a zajímalo mě, jak k tomu vybraní učitelé přistupují. Nejvíce mě zaujala paní Štěpánka Baierlová a to tím, že se sama přímo zapojovala do aktivit, které dětem připravila. Také její pojetí technický předmětů hrou je dle mého pro děti přínosné. Dále mě zaujal pan Zdeněk Dolanský svým přidáváním videí na veřejnou platformou YouTube. Sám zmiňoval že na videa poté koukají i děti z jiných tříd a já sama během svého studia na gymnáziu několikrát ocenila videa přidaná od různých pedagogů. Ve výsledku tyto videa mohou pomoci velice velkému okruhu dětí. Jako posledního bych zmínila pana Alexise Katakalidise. Ten mě zaujal tím, jak pro něj děti měli během online výuky zpracovávat domácí práce v podobě videí.