Úkol 3: Vložte svůj (přejatý) dotazník - první návrh

školské rady

školské rady

by Petr Chaluš -
Number of replies: 0
Dotazník 
 
Verze 1 - využití pro výzkumný projekt "Participace rodiče ve školské radě" (pomohl by ukázat ve vybraném regionu školské rady, kde probíhá participace rodičů, podklad pro výběr případů pro kvalitativní případovou studii) 
 
Členové školských rad za rodiče se aktivně zapojují do práce školské rady
ano - spíše ano - ani ano, ani ne - spíš ne - ne  
 
Dávají rodiče ve školské radě zajímavé podněty pro práci školy?
ano - spíše ano - ani ano, ani ne - spíš ne - ne 

Považují svou účast rodiče ve školské radě za významnou? 
ano - spíše ano - ani ano, ani ne - spíš ne - ne

Jsou členové školských rad za rodiče přínosem
- pro rozvoj školy?
- pro řešení případných problémů ve škole?
- pro kvalitu práce školy?
- pro dobrou atmosféru ve škole?
- pro komunikaci mezi rodinou a školou?
- pro lepší výsledky žáků?
ano - spíše ano - ani ano, ani ne - spíš ne - ne 
 
Podílejí se rodiče ve školské radě na důležitých rozhodnutí pro život školy?
ano - spíše ano - ani ano, ani ne - spíš ne - ne 
 
Je zapojení rodičů do rozhodování ve školské radě důležité pro rozhodování o škole?  
ano - spíše ano - ani ano, ani ne - spíš ne - ne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Verze 2 - využití pro případný větší výzkum škoslkých rad v ČR nebo v rámci kraje, okresu  - návrh dotazníku
 
 
Školské rady pomáhají
- pro rozvoj školy
- pro řešení případných problémů ve škole
- pro kvalitu práce školy
- pro dobrou atmosféru ve škole
- pro komunikaci mezi rodinou a školou
- pro lepší výsledky žáků
- pro zpětnou vazbu k řízení školy
 
Školská rada je důležitý nástroj
- pro zapojení rodičů do správy školy
- pro zapojení zřizovatele do správy školy
- pro zapojení učitelů do správy školy
- pro dialog mezi zástupci rodičů, učitelů a zřizovatele
 
a další ...
 
vždy:  ano - spíše ano - ani ano, ani ne - spíš ne - ne 
--------------------------------------------------------------------
 
Dotazník, který byl využitý v Praze (otevřené otázky) ...
Co oceňujete na práci školské rady ve vaší škole?
Co by se dalo zlepšit v práci školské rady na vaší škol?
Co by pomohlo v rozvoji práce školské rady?
Prosíme o odkaz na informace a dokumenty ke školské radě na vaší škole (např. jména členů a koho zastupují, zápisy ze setkání za letošní a minulý školní rok, apod.) a případný váš komentář k těmto informacím.
Volný prostor pro vaše komentáře, náměty, otázky, podněty ...
------------------------------------------------------------------------------------