Úkol 3: Vložte svůj (přejatý) dotazník - první návrh

Speciálně pedagogická intervence v komplexní péči o duševní zdraví dětí

Speciálně pedagogická intervence v komplexní péči o duševní zdraví dětí

by Anna Kubíčková -
Number of replies: 0

V príloze zasílám jeden z několika dotazníků, které chci využít pro ověření impelemntace PBIS (pozitivní podpora chvání na školách). Věnuje se specifickým celoškolním očekávání (terminologie by měla být takto využívána učiteli) a tato očekávání měli žáci pod vedením učitelů fyzicky vyzkoušet ve třídě a na chodbě. Dotazník by měl být administrován vždy po několika měsících (s koronou ještě přehodnocuji) a ukazovat na jaké úrovni implementace škola je (zda již žáci mají očekávání vžitá).

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY

PODPORA CHOVÁNÍ VE TŘÍDĚ

Dotazník zkoumá školní pravidla chování a přístup učitelů k chování žáků

 

Vyplněno dne: …………………… Vyučujícím……………………………………………………………… Třída: …………………………………………   

Název a adresa školy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

   Jaká jsou tři celoškolní očekávání (pravidla) v chování ve vaší škole?

 

1………………………………………………………………………………………………

 

2………………………………………………………………………………………………

 

3………………………………………………………………………………………………

 

 

   Napiš ke každému ze tří očekávání příklad, jak takové chování vypadá ve třídě? Co máš dělat?

 

1. Očekávání…………………………………… ve třídě vypadá tak, že………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. Očekávání…………………………………… ve třídě vypadá tak, že………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3. Očekávání…………………………………… ve třídě vypadá tak, že………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

   Napiš ke každému ze tří očekávání příklad, jak takové chování ve třídě nevypadá? Co nemáš dělat?

 

1. Očekávání…………………………………… ve třídě nevypadá tak, že……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. Očekávání…………………………………… ve třídě nevypadá tak, že……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3. Očekávání…………………………………… ve třídě nevypadá tak, že……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

   Napiš ke každému ze tří očekávání příklad, jak takové chování vypadá na chodbě? Co máš dělat?

 

1.Očekávání…………………………………… na chodbě vypadá tak, že……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. Očekávání…………………………………… na chodbě vypadá tak, že……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3. Očekávání…………………………………… na chodbě vypadá tak, že……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

   Napiš ke každému ze tří očekávání příklad, jak takové chování na chodbě nevypadá? Co nemáš dělat?

 

1. Očekávání…………………………………… na chodbě nevypadá tak, že………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2. Očekávání…………………………………… na chodbě nevypadá tak, že………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3. Očekávání…………………………………… na chodbě nevypadá tak, že………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….