Vlastivěda - finanční gramotnost - 4.třída ZŠ

Re: Vlastivěda - finanční gramotnost - 4.třída ZŠ

от Dominik Dvořák -
Количество ответов: 0

Vybrala jste si dobré a důležité téma. Správné informace jsou v úkolu obsaženy, ale nejsou úplně správně označeny. Jde o to napsat aspoň jednu důležitou myšlenku, kterou chcete naučit žáky, tzn. kterou je chcete naučit. NENÍ to tedy: Žáci se učí schopnosti spravovat své osobní a rodinné finance i orientovat se ve světě finančních produktů. (To je informace pro učitele, pro inspektora, pro rodiče… může to být cíl hodiny, ale v tom případě není úplně správně formulován, není ověřitelný).

Výborným příkladem obecného principu, JE to, co jste uvedla jako fakta: Když jsou výdaje větší než příjmy, může se dostat člověk do dluhů. To přece platí vždy a všude a je to obecné – pracuje to s obecnými pojmy ekonomie: příjem, výdaj, dluh. Proto to není „fakt“ v našem smyslu (i když je to fakt ve smyslu pravdy).

Jistě vás napadne, co jsou konkrétní fakta vhodná pro doplnění principu. Například: Průměrný čistý příjem české domácnosti je asi 200 tisíc Kč na osobu ročně (cca 17 tisíc Kč na osobu měsíčně). V České republice je asi 800 tisíc lidí v exekuci. …

Toto jsou příklady konkrétních fakt, která se týkají jenom naší země a určitého časového okamžiku.

Líbí se mi i práce s typy výdajů. Otázky jsou poměrně hezky navržené. Byl bych opatrný v tom používat „maminka a tatínek“. V každé třídě bývají žáci, kteří nemají doma tatínka/maminku, jejich domácnost tvoří někdo jiný. Formulovat bych otázky tak, abych se jich nedotkl.