Video- Global Teacher Prize

Global Teacher Prize 2019

Global Teacher Prize 2019

by Natálie Kalousková -
Number of replies: 0

Vybrat jednoho učitele bylo bezesporu těžké, každý chtěl vzbudit u žáků zvídavost a předat vědomosti a zkušenosti zajímavou formou. Nakonec jsem vybrala Petru Mazancovou, učitelku angličtiny na gymnáziu, která využívala interaktivní technické pomůcky k výuce a hravě učila žáky jazyku. Nicméně zmiňuji ji hlavně proto, že dala důraz na vztah mezi učitelem a žáky, který by dle ní měl být přátelský. To je podle mě důležitý aspekt učení, vytvářet příjemné prostředí ve třídě, kde se s žáky jedná s respektem a kde je atmosféra, ze které nikdo nebude mít strach.