Video- Global Teacher Prize

Zajímavý učitel

Zajímavý učitel

by Anna Pálová -
Number of replies: 0
  • Radek Aubrecht ze Zatlanky mne zaujal, protože si myslím, že skrze debatu se toho studenti naučí mnohé – převážně se naučí naslouchat, argumentovat, obhajovat a dělat kompromisy, případně dávat zpětnou vazbu. Ten, co moderuje, se naučí kontrolovat debatu, udává její směr. Dle mého názoru jsou toto schopnosti, které jsou důležité pro nějaký základní život ve společnosti, abychom se neztratili a uměli fungovat v jakémkoliv kolektivu.
  • Z mnohdy neoblíbeného předmětu se pro studenty stává předmět, na který se musí aktivně připravovat, ale domnívám se, že je příprava na tyto hodiny baví a něco si z ní odnesou, než že by museli jen z donucení dělat nějaký domácí úkol.