Video- Global Teacher Prize

Zajímavý učitel (2018)

Zajímavý učitel (2018)

by Robin Plitz -
Number of replies: 0

Nejvíce na mě zapůsobil pan učitel Radek Aubrecht. Především proto že jsem jako student Gymnázia Na Zatlance měl tu možnost, strávit s ním tři roky studia základů společenských věd. Pak učitel Aubrecht vždy dbal na to abychom látku pochopili v celé její šíři a náročnosti, nešlo mu pouze o to abychom dobře napsali test. V hodinách hojně využíval otevřené diskuze čím se mu dařilo nás efektivně zapojit do výuky. Snažil se nás vést nejen k zájmu a sociální vědy a dějepis, ale především i o četbu a dění kolem nás. Ráďa měl dost zásadní vliv na to, jaký studijní obor jsem si zvolil na vysoké škole.