Video- Global Teacher Prize

Global Teacher Prize 2019

Global Teacher Prize 2019

by Michal Novotný -
Number of replies: 0

Z finalistů GTP 2019 mě zaujali prakticky všichni vyučující, ale ocenil bych bližší představení jednotlivých učitelů. Obecně se mi líbí jejich proaktivní přístup k žákům a hledání způsobů k jejich motivování ke studiu. Motivují žáky k použití analytického myšlení: nad situací musí přemýšlet a hledat vlastní metody/možnosti řešení. Výuka je interaktivní a názorná. Udržet pozornost dětí není jednoduché a líbí se mi, že učitelé to nedělají z pozice autority, ale doopravdy se snaží dělat výuku zajímavou.

Ze své zkušenosti mohu říct, že většina mých vyučujících na gymnáziu měla podobný přístup a výuka s nimi byla doopravdy přínosná. Takové předměty pak byly v obrovském kontrastu s metodou memorování monotónního výkladu.