Video- Global Teacher Prize

Global Teacher Prize 2018

Global Teacher Prize 2018

by Vendula Kostková -
Number of replies: 0

Každý z finalistů mě nějak zaujal a bylo pro mě obtížné vybrat jen jednoho. V paměti mi ale asi nejvíce utkvěl hned první učitel z videa – Radek Aubrecht z Gymnázia Na Zatlance v Praze. Zaujal mě jeho výklad i jeho zadávání praktických úkolů. Úkoly nastavuje podle tematického celku a studentům dává možnost realizovat úkol podle jejich schopností. Také se snaží studenty vést ke všeobecnému rozhledu a hodnotám. Aspiruje na studenty, aby se účastnili různorodých aktivit jako jsou studentské programy, besedy apod.