Video- Global Teacher Prize

Global Teacher Prize 2018

Global Teacher Prize 2018

by Jakub Houdek -
Number of replies: 0

Z finalistů mě nejvíce zaujala paní učitelka Kateřina Sládková.

Během ukázky zapojovala aktivně žáky do výuky, ptala se na otázky a třída byla aktivní, což ukazuje, že je paní učitelka pro dané učivo nadchla. Zároveň to vypadá, že krátce před ukázkou třída vedla diskuzi o významu slova ekosystém a paní Sládková následujícími otázkami přiměla žáky toto slovo používat a pochopit při argumentaci. Promítaná prezentace také pomáhá zvýšit kvalitu a zábavu výuky.

Pokládané otázky také nebyly mířeny na jednotlivce ale na celou třídu. Žáci mají tak možnost se zapojit do výuky dobrovolně a nemusí se bát posměchu či ztrapnění při špatné odpovědi.  Paní učitelka také nešetřila chválou za ty dobré odpovědi. Myslím si, že pozitivní afirmace ze strany pedagoga může mít velký vliv na sebevědomí žáků a náladu ve třídě.