Video- Global Teacher Prize

Zajímavý učitel 2020

Zajímavý učitel 2020

by Daniela Křišťálová -
Number of replies: 0

Celkově se mi líbilo, jak zodpovědně a originálně všichni učitelé přistupují k distanční výuce. 

Zmínila bych přístup paní Jany Chaloupkové Hlávkové, která nedělí výuku na předměty a žádný z nich nestaví svou důležitostí nad ostatní. V praxi to vypadá tak, že látku probíranou v jednom předmětu nějakým způsobem využije v předmětu jiném. Oceňuji to zejména proto, že jsem se častokrát setkala s opačným přístupem, kdy měli někteří učitelé tendenci shazovat předměty, které podle nich nejsou zajímavé. Zároveň mě velmi zaujala metoda párového učení, kterou při výuce využívá.

Poté se mi velmi líbil přístup Václava Fialy, který do výuky přírodních věd zapojuje experimenty. Děti se díky tomu učí spolupráci, komunikačním a pracovním dovednostem. Zároveň mi to připadá jako příjemné odlehčení a zpestření klasické výuky. Díky experimentům může být výuka mnohem zajímavější a děti mohou být více motivovány k tomu dozvědět se o daném jevu více.