Video- Global Teacher Prize

Zajímavý učitel (2018)

Zajímavý učitel (2018)

by Anna Riebauerová -
Number of replies: 0

Jako první mne zaujal učitel gymnázia Na Zatlance, Radek Aubrecht. Ne přímo jeho projev, nýbrž náplň jeho výuky, kdy se studenty gymnázia mluvil o finanční gramotnosti, daních apod. OSobně mi přijde, že je toto téma z gymnaziální výuky často vyňato, což pro dospívající studenty není výhodné do dalšího fungování v životě. Dále mne zaujal profesor z Olomouce, Petr Němec. Jeho projev mi byl velmi sympatický, u studentů bylo vidět, že je výuka baví. Používal i nározné ukázky, což je u studentu podle mne velmi efektivní způsob výuky. Jako další mne zaujala učitelka z Českého Krumlova, Kateřina Sládková. Jednak mne zaujalo téa, které se studenty probírala, tedy plasty v moři, což je ekologický problém provázející dnešní dobu a měl by se aktivně řešit. Nicméně ještě více mne zaujal postoj profesorky ke známkování, kdy podle ní není správně stále děti hodnotit známkami. S tímto postojem souhlasím, jelikož tento systém je postavená ma hodnocení, kdy vlastně chyby jsou něco špatného. Dítě je tak učeno, že za chyby je člověk trestán, což mnohdy mívá neblahé důsledky do následného fungování v životě. Jako poslední bych chtěla zmínit paní učitelku z Prahy, Kateřinu Vrtiškovou, která na mne působila velmi pozitivně, s dětmi komunikovala laskavě a byla na ní pozorovatelná radost z její práce