Video- Global Teacher Prize

Zajímavý učitel 2019

Zajímavý učitel 2019

by Jaroslav Hála -
Number of replies: 0

Byl to těžký výběr, vlastně mě zaujali všichni učitelé svými metodami, ale ještě víc snad svým přístupem k žákům, které zvláště učitelé na gymnáziích brali spíše jako partnery, než jako subjekty moci, ačkoliv nad nimi reálně značnou moc mají.

Nejvíce mě asi zaujal poslední učitel - Petr Šimáček z gymnázia v Ostravě. K dějepisu mám osobně vřelý vztah a velice se mi líbilo, jak se snažil vkládat informace do kontextu, propojovat české a zahraniční dějiny, které mi přijdou v českém školství až absurdně odděleny, takže žák nemá šanci spojit události z domova a ze zahraničí, ačkoliv vzájemně zásadně souvisí. Líbil se mi jeho pohled na učitele jako na toho, kdo se musí přizpůsobit žákům a najít k nim cestu a ne vynucovat, aby se stalo naopak. 

Dále se mi líbili učitelé méně populárních předmětů jako fyzika, či biologie, jejichž vyučování může často, alespoň podle mé zkušenosti, zachovat v řadě z žáků silný odpor k předmětům. Přístup učitelů-finalistů byl jiný, než jsem z vlastní zkušenosti zvyklí, - důraz na pokusy, při nichž žák sám objeví fyzikální jev a lépe si jej pamatuje.