Video- Global Teacher Prize

zajímavý učitel 2019

zajímavý učitel 2019

by Eliška Pohlová -
Number of replies: 0

Z videa z roku 2019 mě nejvíce zaujali učitelé Radek Aubrecht a Petr Šimíček, jelikož oba zastávali stanovisko, které naprosto sdílím, a to, že oba se snažili svým žákům podat látku tak, aby o ní přemýšleli a neučili se ji pouze nazpaměť. Konkrétně P. Šimíček sám uvedl, že chce aby si žáci dali informace do souvislostí, přemýšleli o nich; k výuce používal obrázky, které měly děti zaujmout a nad kterými se měli zamyslet kriticky. Radek Aubrecht vedle toho zdůraznil velmi důležitý aspekt, který podle mého názoru v České společnosti obecně chybí; tedy zpětnou analýzu. Zmínil, že debaty nebo diskuze, které vede, nahrává, aby potom žáci sami mohli kriticky zhodnotit, co kde by mohli zlepšit, kde chyběl například zdroj nebo které argumenty byly například relevantnější.