Video- Global Teacher Prize

Zajímavý učitel (2019)

Zajímavý učitel (2019)

by Christiana Husovská -
Number of replies: 0

Zaujal mne Radek Aubrecht, jež učí na Gymnáziu Na Zatlance ZSV a dějepis, a který se snaží do svých hodin zavádět učení jak správně argumentovat. Je to dle jeho názoru základní dovednost jako například psaní odborných textů, s čímž s ním souhlasím. Vnímám to jako základní dovednost, kterou by nás měla škola naučit, protože bez kvalitní argumentace a logického přemýšlení jež je jejím základem, postrádá vědění mnohdy význam. Člověk si nabité vědomosti neumí dát do souvislostí tím pádem ho i využívat např. v diskuzích či při psaní odborných textů.

Dále se mi líbil přístup Rity Chalupníkové, která učí na ZŠ Seč a na Gymnáziu Pardubice fyziku a velmi se mi líbí její přístup k pokusům a experimentům, jelikož tvrdí, že pokud si na nějaké věci přijdou děti v pokusech sami, mnohem lépe si tyto věci zapamatují, což mohu z vlastní zkušenosti (člověka, kterého nebavila fyzika) potvrdit.