Úkol 3: Najděte 2 texty v zahraničních časopisech, kde mají stejnou cílovou populaci jako je populkace pro Vás výzkum a vypište z nich informace o výběrovém souboru. (poklud možno, zkuste zase jiné texty, než v úkolu 1, aspoň jedne jiný by byl fajn))

Postoje k práci OZP

Postoje k práci OZP

by Tereza Moravová -
Number of replies: 0

Turism of disabled people – rural area in Poland

- 5 000 respondentů

- Pravděpodobnostní i nepravděpodobnostní výběr, mix metod: analýza dokumentů, dotazník, rozhovy

-          Zkoumané proměnné: věk, pohlaví, stupeň postižení, úroveň vzdělání,ekonomická aktivita, status ženatý/svobodný a proměnné týkající se prostředí ve kterém OZP žijí: domácnost, počet dětí, měsíční příjem, vzdálenost bydliště od hlavního města, místo bydliště

-          Dále se autoři věnují výsledkům ke kterým dospělým

Z mého pohledu příklad toho, jak by metodologická část v textu vypadat neměla, nenajdeme zde konkrétní informace o způsobu výběru a jednotlivých využitých metodách. Kde konkrtétně výzkumníci respondenty vzalt apod.

Disabled people and healthy food

-          Veřejně dostupný datový soubor, státní úroveň – analýza těchto dat

-          Telefonický průzkum – náhodný výběr

-          Stratifikovaný výběr

-          Kriteriální výběr – označení sebe sama za osobu se zdravotním postižením

 Opět jsem nenašla výzkum zaměřený na shodnou cílovou skupinu. Moje cílová skupina bude vymezena věkem a zdravotním postižením.

-