Úkol 4: Popiš způsob výběru respondentů pro svůj výzkum.

Postoje k práci u mladých OZP

Re: Postoje k práci u mladých OZP

by Tereza Moravová -
Number of replies: 0
Vcelku nevidím problém v tom získat respondenty, kteří jsou ekonomicky aktivní. Dají se oslovit zaměstnavatelé s více jak 50 % OZP (seznam registrovaných je na MPSV), dále můžu oslovit nejrůznější organizace, které se OZP věnují, napadli mě i např. centra/poradny pro OZP studenty při VŠ.. Ale úskalí vidím právě v tom, že se bude jednat o osoby, které budou mít spíše kladný postoj k práci, aktvně hledají nebo mají. Potřebovala bych se také dostat na ty, kteří by pracovat mohli, ale z nějakého důvodu nechtějí/nemohou/není to pro ně priorita. A tam tedy zatím vidím cestu pouze v těch organizacích, internet, specializované stránky, newslettery, FB skupiny, vlastní kontakty. Ideální by byl úřad práce - registr uchazečů/zájemců z řad OZP, ale tam pochybuji, že by mi poskytli kontakty nebo udělali něco proto, aby dotazník dále šířili.
Cestu budu volit pouze formou online dotazování. Řekla bych, že většina OZP by s tím problém mít neměla.