Úkol 4: Popiš způsob výběru respondentů pro svůj výzkum.

Postoje k práci u mladých OZP

Postoje k práci u mladých OZP

autor Tereza Moravová -
Počet odpovědí: 2

Podle VŠPO 2018 žilo v ČR přibližně 1 152 000 osob se zdravotním postižením, což představuje přibližně 13 % celkové populace. Ve věkové kategorii 15-34 šetření udává přibližně 64,6 tisíc, z nich vážně omezeno bylo 32,4 tisíc, lékařsky posouzeno (ID, příspěvek na péči, průkaz OZP) 50,3 tisíc osob. Tato věková skupina tvořila na celkové populaci 2,8 % (VŠPO 2018, s. 34) - ČSÚ.= základní populace je tedy kolem 50 000 možných respondentů v případě, že budeme vycházet z těch, kteří jsou formálně uznáni jako OZP (osoby se zdravotním postižením). 

Vzhledem k tomu, že nemám k dispozici žádný konkrétní seznam této populace, bude se jednat o nepravděpodobnostní výběr souboru (jestliže to chápu správně).

S ohledem na to, že cílová skupina jsou osoby se zdravotním postižením, bude se jednat o kriteriální, záměrný výběr (Gavora, 2015). Budeme cílit právě na OZP, které nám dobrovolně doazník vyplní, tudíž se bude jednat o výběr na základě dostupnosti (Hendl, 2004). S ohledem na tyto fakta nebudeme moci výstp výzkumu zobecńovat na celou populaci, ale nevidím v tom až zas tak velkou překážku.

Dle Soukupa a Kočvarové (2016) by rozsah výběrového souboru u nepravděpodobnostních výzkumů měl tvořit minimálně kolem 150 respondentů.

Cílová skupina OZP bude ohraničena věkem (18-35 let): je to s ohledem na cíl práce, zároveň bychom již uvítali alespoň nějaké zkušenosti z pracovního prostředí, u této cílové skupiny je často delší doba studia, pozdější vstup do zaměstnání a budování kariéry. Uvažuji ještě o tom, zda horní věkovou hranici ještě nezvýšit.

 

 

 

V odpovědi na Tereza Moravová

Re: Postoje k práci u mladých OZP

autor David Greger -
Hezky jste popsala cílovou populaci a odhadla její rozsah/velikost. Volíte záměrný/dostupný vzorek. Zkuste přemýšlet nad tím, jak budete dotazník distribuovat, aby měl potenciál oslovit co nejvíce Vaší cílové populace. Může být internet pro některé postižené v tomto věku problém? Pokud ne, pak přemýšlejte, jaké stránky jsou vhodné k šíření Vašeho dotazníku apod. Jinak u tohoto tématu neumím posoudit, zda existuje nějaká opora výběru, ke které se lze dostat. Ještě to prosím prověřte. Jak třeba tvořil výběr VŠPO ve zmiňované studii? Nebo není možnost se dostat na respondenty přes nějaká centra/posudkové lékaře, výdejny průkazu OZP apod.? Co by bylo relevantní místo, kam všichni takto postižení musejí dojít/kontraktovat apod.? Nemusejí Vám dát kontakty, ale mohli by třeba nechat ležet dotazníky na daném místě (moc málo), v lepší případě rozeslat dotazník svým klientům apod. Prostě jen hádám... Ještě mě napadá, že když už se Vám podaří tuto skupinu kontaktovat, bylo by fajn si od nich vzít souhlas s dalším kontaktováním a kontakt dle GDPR. Budete-li mít email, můžete jim posílat dotazník opakovaně, abyste zjistila, jak se jejich pozice na trhu práce vyvíjí... pak si umím představit stručný dotazníček třeba i častěji během disertace, nebo dobrý panel (skupina osob pro longitudinální výzkum) pro další výzkum a analýzy. Ta práce už je malá a nemusí to dopadnout, ale může a pak jsou data o to cennější. Ono trh práce a situace na něm není jednorázová věc a mění se situace jak trhu práce, tak jednotlivých lidí. Skoro mi to přijde právě na panel a opakované dotazování v intervalu 3-4 měsíců nebo půl roku. Ještě lepší než druhý výběr zaměstnavatelů.
V odpovědi na David Greger

Re: Postoje k práci u mladých OZP

autor Tereza Moravová -
Vcelku nevidím problém v tom získat respondenty, kteří jsou ekonomicky aktivní. Dají se oslovit zaměstnavatelé s více jak 50 % OZP (seznam registrovaných je na MPSV), dále můžu oslovit nejrůznější organizace, které se OZP věnují, napadli mě i např. centra/poradny pro OZP studenty při VŠ.. Ale úskalí vidím právě v tom, že se bude jednat o osoby, které budou mít spíše kladný postoj k práci, aktvně hledají nebo mají. Potřebovala bych se také dostat na ty, kteří by pracovat mohli, ale z nějakého důvodu nechtějí/nemohou/není to pro ně priorita. A tam tedy zatím vidím cestu pouze v těch organizacích, internet, specializované stránky, newslettery, FB skupiny, vlastní kontakty. Ideální by byl úřad práce - registr uchazečů/zájemců z řad OZP, ale tam pochybuji, že by mi poskytli kontakty nebo udělali něco proto, aby dotazník dále šířili.
Cestu budu volit pouze formou online dotazování. Řekla bych, že většina OZP by s tím problém mít neměla.