Úkol 4: Popiš způsob výběru respondentů pro svůj výzkum.

Nástroj k včasné detekci zrakových vad u dětí s kognitivními deficity

Nástroj k včasné detekci zrakových vad u dětí s kognitivními deficity

by Helena Štrofová -
Number of replies: 5

Výběrový soubor:

Dvoustupňový.

První stupeň:

Speciální pedagog, kritéria: Praha, Středočeský kraj.

Způsob výběru: Místo výkonu se stalo hlavním kritériem, neboť hlavní řešitelka provádí klinické testování v Praze, konkrétně na Praze 8. V rámci výzkumu bylo osloveno formou e-mailu:

10 PPP v Praze – s výzkumem souhlasily 2 PPP, + 1 soukromé PPP,

7(z 19) SPC v Praze  - s výzkumem souhlasilo 1 SPC pro zrakově postižené,

9 PPP ze Středočeského kraje -  s výzkumem souhlasilo  1 PPP (zároveň působení na soukromém pracovišti),   

8 Z 84 klinických logopedů  v Praze -  s výzkumem souhlasilo 1 soukromá pracoviště – 1x soukromý klinický logoped.

Kontakty ŠPZ byly nalezeny na webových stránkách msmt.cz. Kontakty klinických logopedů na webových stránkách klinickalogopedie.cz.

Výběr nemohl být náhodný, protože pouze 6 pracovišť se ozvalo se zájmem o participaci na tomto výzkumném projektu. Dohodli jsme se proto s těmito 6 pracovišti na spolupráci. Více by ani nebylo možné, nástroj obsahuje pomůcky v hodnotě 16 000 Kč, na něž jsme získali formou nadací příspěvky.

Způsob/typ výběru: Výběr nepravděpodobnostní, záměrný.

Rozsah výběrového souboru: Jedná se o 6 pracovišť.

Charakteristika výběrového souboru:

3 PPP: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 (celý tým)            

V PPP se zabývají diagnostikou, ale i reedukací, členové spolku Komplexní péče - spolek sdružující odborníky z různých oborů.

          : Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2 a 4 (1 speciální pedagog) - speciální pedagog v PPP, speciální pedagog v ZŠ pro žáky a poruchami zraku (vedení reedukačních skupin).

            : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o. (Praha 4) - 1 PPP: soukromá poradna, (1 speciální pedagog)

1 PPP: Středočeský kraj  (1speciální pedagog), zároveň soukromé pracoviště speciálního pedagog - Speciálné pedagogické poradenství, škola nanečisto, působení též v Tip Toes Primary School, česko-britská základní škola – školní speciální pedagog. Specializace na předškoláky - rozvoj grafomotoriky, hrubé a jemné motoriky a u školních dětí na  reedukaci primární matematiky.

1 SPC pro zrakově postižené: Praha: Základní škola pro žáky s poruchami zraku (1 speciální pedagog – zrakový terapeut)

1 soukromé pracoviště: Praha (1x soukromý klinický logoped). Ordinace klinické logopedie a vzdělávací centrum Logopoint. Obor speciální pedagogika (státní zkouška - logopedie, surdopedie, psychopedie). Upřednostnění komplexního, individuálního a citlivého přístupu ke každému klientovi a jeho rodině, nabízí péči pro všechny věkové kategorie a celé spektrum logopedických diagnóz (dyslálie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, afázie, dysartrie, koktavost aj.).

Speciální pedagogové jsou zároveň součástí týmu.

Druhý stupeň:

Základní cílová skupina: děti, žáci

Kritéria:   Děti/žáci v péči speciálního pedagoga – (viz první stupeň)(první návštěva  či navštěvují dlouhodobě)

                 Děti s kognitivním deficitem – kognitivní deficit charakterizován jako poruchy vnímání – především zraková, sluchová, myšlení, řeč, paměť, pozornost. Zkusím zjistit, jaké konkrétní testy používají jednotliví speciální pedagogové, zda by nešlo alespoň částečně vyhodnotit, konkrétně charakterizovat tyto skupiny. – např.  řeč, ADHD.  ŘEČ – narušená komunikační schopnost (od dyslálie po dysfázii). Porucha pozornosti – jako ADD či ADHD (potvrzeno neurologem).

                  Věk: 5-10 let   -  Původní záměr byl 5-7 let pro včasnou detekci zrakových vad, neboť je vhodné tyto vady zachytit před nástupem do školy a dále také proto, že binokulární vidění se upevňuje zhruba do 7– 8 let (max. 9 let). Ale vzhledem k tomu, že problémy ve vzdělání se objevují hlavně ve 2.-3. třídě (věk – 7-10 let), zvýšili jsme hranici na 5-10  let s ohledem na možné odklady dětí.

                   Místo: Praha a Středočeský kraj

Způsob/typ výběru: Záměrný, výběr nepravděpodobnostní.

Rozsah výběrového souboru: děti 100-150 (stačí??)

In reply to Helena Štrofová

Re: Nástroj k včasné detekci zrakových vad u dětí s kognitivními deficity

by Marie Dědičová -
Dobrý den, díky tomu, že již máte poradny osloveny, máte úžasně popsaný výběr vzorku prvního stupně výběru.
V druhém stupni budou tedy vybrány všechny děti které jsou v péči spec. pedagoga a mají kognitivní deficit? Budete ještě z těchto dětí dále vybírat?
In reply to Marie Dědičová

Re: Nástroj k včasné detekci zrakových vad u dětí s kognitivními deficity

by Helena Štrofová -

Dobrý den, děkuji za dotaz,

bereme děti - pokud mají o výzkum zájem (rodiče), jsou vybráni, také musí mít nějaký kognitivní deficit a pokud spadají do věkové kategorie.

Štrofová

In reply to Helena Štrofová

Re: Nástroj k včasné detekci zrakových vad u dětí s kognitivními deficity

by David Greger -
Dobrý den, hezky jste popsala výběr, to je v pořádku i do disertace. Rozsah uvidíte, jaký má být a jaký je obvyklý v jiných studiích, Nevím nyní přesně, co bude třeba dělat statisticky, ale asi půjde jen o srovnání dvou hodnot a žádná faktorová analýzy apod. jako u dotazníků. Tedy tipuji, že by 100-150 osob mělo být v pořádku. Je to myslím i v souladu s doporučneím Soukupa a Kočvarové v textu o malých dostupných výběrech, kde takovou velikost vzorku myslím doporučují. Můžete přidat odkaz na jejich práci jako další podporu pro určení rozsahu. Otázka je, zda v těch 6 vybraných PPP bude dostatek takto ochotených dětí ke spolupráci.
In reply to David Greger

Re: Nástroj k včasné detekci zrakových vad u dětí s kognitivními deficity

by David Greger -
Text pro odkaz je od Soukupa, nikoliv Soukup a KOčvarová, přidal jsme ho do materiálu v Moodlu, jsou to výběry z malých populací..
In reply to David Greger

Re: Nástroj k včasné detekci zrakových vad u dětí s kognitivními deficity

by Helena Štrofová -

Dobrý den.

Děkuji. Nyní máme 30 dětí vyšetřených. Tedy myslím, že přes 100 dětí z 6 PPP asi zvládneme.

Opravdu o velikosti vzorku píše více text Soukup, Kočvářová.

Srovnávat statisticky budeme kompletní nástroj a celkové oční vyšetření, jinak to není možné.

Dotazník by byl zajímavý (viz vyzkumné otázky), jen z kvalitativního výzkumu mám pozorování a rozhovor...tak abych se v těch datech neztratila. Ale určitě ho v rámci tohoto kurzu budeme zkoušet, tak uvidím. Děkuji za tip.

 

Štrofová