Úkol 3: Najděte 2 texty v zahraničních časopisech, kde mají stejnou cílovou populaci jako je populkace pro Vás výzkum a vypište z nich informace o výběrovém souboru. (poklud možno, zkuste zase jiné texty, než v úkolu 1, aspoň jedne jiný by byl fajn))

SA dat TALISU - výzkumy s učiteli (ISCED 2)

SA dat TALISU - výzkumy s učiteli (ISCED 2)

by Kristýna Šejnohová -
Number of replies: 0

Článek č.1: Investigating the concerns of secondary school teachers towards curriculum reform
Chris Byrne & Mark Prendergast

1. Cílovou populaci:
učitelé sekundárního stupně/secondary schools (v rámci vzdělávací soustavy Irska, second level obsahuje junior cycle – ISCED 2 a senior cycle – ISCED 3)
zaměření na učitele tří předmětů (English, Mathematics, and Design and Communication Graphics)

2. Způsob/typ výběru (a příp. oporu výběru/sampling frame): pravděpodobnostní či ne a jaký ty?
ze seznamu všech škol (723 secondary schools) byl vybrán náhodný vzorek 100 škol (detailnější popis výběru chybí)
ředitelům byl odeslán link s prosbou o distribuci dotazníku učitelům daných 3 předmětů v rámci školy
předpoklad: za každou školu vyplní alespoň 2 učitelé za každý předmět (tzn. 600 dotazníků)

3. Rozsah vzorku:
osloveno 100 škol, po 2 týdnech od odeslání byly ještě školy telefonicky kontaktovány pro zvýšení míry návratnosti
počet získaných dotazníků: 265 (84 English, 93 Mathematics, 88 DCG)

4. Referují o návratnosti, jaká byla?
Přibližně 44%

5. Zhodnoťte jaký byl výběr.
Autoři poukazují na různé stupně "implementation period" u jednotlivých respondentů, proto odkazují na větší spolehlivost v rámci longitudinální studie, která by přinesla relevantnější data.

 

Článek č.2: Teacher Evaluation Feedback and Instructional Practice Self-Efficacy in Secondary School Teachers
Eric C. Smith , Gerene K. Starratt , Carmen L. McCrink, and Heidi Whitford

 1. Cílovou populaci:
  Zkušení učitelé (sekundární stupeň), kteří obdrželi hodnocení v období 2015-2016.
  Pro účely této studie musí „zkušený učitel“ splňovat tato kritéria: 3 a více let zkušeností.

 2. Způsob/typ výběru (a příp. oporu výběru/sampling frame): pravděpodobnostní či ne a jaký ty?
  Autoři nejprve popisují výběr dvou území, na základě různých kritérií, v rámci kterých oslovovali účastníky.

  Criteria that contributed to the duel categorization included number of evaluators, number of required observations, method of conducting observations, and appraisal certification procedure. The two districts chosen for the study were large and diverse in regard to teacher populations, coed learning environments, academic performance levels, and socioeconomic levels. District 1 utilized a nonstandard system that included multiple evaluators providing feedback, two total final evaluations, required formal and informal observations, and an appraisal certification system involving an outside organization for calibrating all evaluators. In contrast, District 2 employed a standard evaluation system that included one evaluation conducted by a site-based administrator, specifically, the teachers’ principal. Additionally, the standard evaluation system in District 2 included a recommended number of observations (as opposed to a required number), feedback offered by site-based administrators, and a district-employed calibration team designed to ensure that reliable ratings are employed by this district. These evaluation criteria represented one of the independent variables in this study. These criteria were measured against the dependent variable of teacher self-efficacy towards instructional practice.

  Pro výběr vzorku uvádí náhodný výběr. Je uvedeno, že byly rozesílány emaily s odkazem zprostředkovatelům (ředitelé, zástupci ředitelů), aby nedošlo k duplicitě, sledovaly se IP adresy.

  “A nonrandom, convenience sampling procedure was used in this study. Gatekeepers (e.g., administrators, principals or assistant principals) at the two participating districts forwarded the recruitment e-mail, including a survey link, to potential participants at their respective school sites. Privacy settings were selected so no names or e-mail address were collected in the data set, which ensured anonymous data, although, the SurveyMonkey site monitored IP addresses to block participants from responding to the survey more than once.”

3. Rozsah vzorku:
Je popsáno, že z 98 odpovědí naplňovalo kritéria 69 učitelů.
Z Oblasti 1 přišlo 50 odpovědí, z Oblasti 2 přišlo 17 odpovědí.

4. Referují o návratnosti, jaká byla?
Není uvedeno

5. Zhodnoťte jaký byl výběr.
V limitech autoři studie poukazují, že velikost vzorku byla dostačující pro analýzu rozptylu, nicméně pro další část, multiregresní analýzu již byla velikost vzorku nedostačující.
Také poukazují na nerovnoměrné zastoupení vzorku (Oblast 1 vs. Oblast 2)