Úkol 4: Popiš způsob výběru respondentů pro svůj výzkum.

Povinné předškolní vzdělávání

Re: Povinné předškolní vzdělávání

by David Greger -
Number of replies: 0
Souhlasím s předchozími., Ale hlavně Váš úkol čtu současně s úkolem o Vašem VP a vůbec zde nevidím spojitost. Ve VP jste chtěla zjišťovat rozdíly mezi skupinami dětí dle délky docházky (od 3 resp. od 5 let) a dle formy (v MŠ vs. individuální vzdělávání) a to jsem Vám napsal, že musíte zvolit, jaké diagnostické metody zvolíte. Jde však o vyšetření dítěte, které v žádném případě nemůžete nahradit dotazníkem. Co Vám rodič řekne o připravenosti dítěte na MŠ nemusí nijak souviset s jeho skutečnou (ne)připraveností. Varoval jsem před tím, abyste dávala vliv, ale nyní byste skoro neměla dávat ani školní připravenost. Maximálně názory na školní připravenost, ale to už je ještě více otázkou, proč něčí názory vůbec zkoumat a proč kvantitativně. Obávám se, že i zahrnaiční texty pak jsou o něčem jiném. JInak dále platí, že těch dotazníků je mnoho. Navíc jsme všechny realizovali posůední rok kromě rodičů a dělůalijsme to pro MŠMT kvalitaivně i kvantitativně u ředitelek MŠ a pracovnic ŠPZ. Je řteba lépe vybrat výzkumnou otázku a specifikovat, co přesně chcete šetřit. MOžná se ot vyjasní z dotazníků, ale obávám se, že Vás zajímají názory na poslední ročník, ale proč by nějaké měly být a proč nás mají zajímat? Rozhodně ot nelze zaměňovat za vliv. Co se výběru týče. ten je v pořádku, jen by to chtělo skutečně zúžit a udělat jen u jedné populace nebo dvou... možná byhc i upřesni. že Vámjde asi o rodie dětí předškoláků. ASi bych MŠ vybíral i podle toho, aby měly nějaké děti v individuálním vzdělávání. Jinak se Vám náhodným výběrem může stát, že jich tam budete mít řadu, které nemají žádné takové dítě. Tak buď omezit soubor MŠ na ty, co mají aspoň x dětí v individuálním vzdělávání a ptam šetřit jedny i druhé děti, nebo pak mít samostatný výběr MŠ na individuální vzdělávání a druhý na obecně ze všech MŠ. ad 5) seznam poraden na stránkách MŠMT sice je, ale poradny jsou příliš velké, např, jedna na celý kraj a v nich velké množství pracovníků. Navíc ochota Vám vyplňovat dotazník bude mizivá. OPravdu se zaměřte na 1-2 skupiny a tma usilujte o co největší nárvatnost. Ještě však vůbec není jasné, co chjcete zjišťovat.