Úkol 4: Popiš způsob výběru respondentů pro svůj výzkum.

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

by Marie Dědičová -
Number of replies: 4

Způsob výběru - vícestupňový

1) Výběr mateřských škol, pro participaci ve výzkumu – náhodně vybereme 300 MŠ ze seznamu mateřských škol ČŠI (5407 MŠ), kterým se ozvu s žádostí participace na výzkumu (počítám s nízkým zájmem, ale ideální by pro výzkumu bylo cca 100 MŠ)  - Pravděpodobností: náhodný

  • Školy nemusí splňovat žádná kritéria, zastoupení všech krajů není důležité
  • V průběhu výzkumu se seznámím s vzdělávacím plánem (školním a případně třídním) a vzdělávacím obsahem v předškolních třídách, abychom mohli popsat, co se s dětmi v průběhu roku dělalo, jak byly vzdělávány

2)  Zjistíme, kolik mají dané školy, které jsou ochotny spolupracovat, dětí v posledním roce předškolního vzdělávání – z těchto dětí opět náhodně vybereme

  1. Oslovíme rodiče všech dětí se žádostí o vyplnění dotazníku
  2. Oslovíme učitele mateřských škol se žádostí o vyplnění dotazníku

3)  Zjistíme, kolik mají dané školy dětí, které jsou v domácím vzdělávání a docházejí pouze na přezkoušení – zde využijeme celý soubor

4)  Náhodně vybereme základní školy (seznam na stránkách ČŠI - 4275); (100 škol?) – z nich oslovíme učitele prvního stupně se žádostí o vyplnění dotazníku

5)  Oslovíme specialisty z pedagogicko-psychologických poraden se žádostí o vyplnění dotazníku - seznam poraden na stránkách MŠMT (47) 

 

(V školním roce 2017/2018 plnilo povinný poslední rok předškolního vzdělávání formou pravidelné docházky do mateřské školy nebo do přípravné třídy základní školy, přípravného stupně základní školy speciální nebo v režimu individuálního vzdělávání bezmála 130 700 dětí (ČŠI, 2018))

 

In reply to Marie Dědičová

Re: Povinné předškolní vzdělávání

by Ondřej Koželuh -
Ahoj,

líbí se mi triangulace dat poradna-učitelé-rodiče + analýza dokumentů, nicméně ŠVP ti nic neřekne, budeš muset jít do TVP a ten ti ne každý dá, nehledě na jejich kvalitu a vůbec fyzickou existenci. Pak mi také přijde, že nasbíráš příšerné množství dat (100 MŠ - TVP, dotazníky rodiče, dotazníky učitelé; 100 ZŠ - dotazníky; Poradny - dotazníky; zjišťování domácího vzdělávání). Za mě je to parádní výzkum, ovšem pro tým lidí a ne na jednu disertaci.
In reply to Ondřej Koželuh

Re: Povinné předškolní vzdělávání

by Marie Dědičová -
Naprosto souhlasím, hrozně ráda bych tam tu stránku toho, co se s dětmi reálně dělalo, dala, jen se také obávám toho, že z TVP nic nezjistím a bude to spíš jen zbytečná práce. Takže analýza dokumentů je tam spíše jako úvaha, ale moc s tím nepočítám :)
Zbytek doufám, že nějak zvládnu :) Dotazníky budou pro všechny stejné, dat bude asi dost...ale pokud bych něco vynechala, tak se obávám, že bude výzkum nedostatečný.
In reply to Marie Dědičová

Re: Povinné předškolní vzdělávání

by Helena Štrofová -
Dobrý den. Souhlasím, supr výzkum, je však otázka, zda těch dat nebude přespříliš. Helena
In reply to Marie Dědičová

Re: Povinné předškolní vzdělávání

by David Greger -
Souhlasím s předchozími., Ale hlavně Váš úkol čtu současně s úkolem o Vašem VP a vůbec zde nevidím spojitost. Ve VP jste chtěla zjišťovat rozdíly mezi skupinami dětí dle délky docházky (od 3 resp. od 5 let) a dle formy (v MŠ vs. individuální vzdělávání) a to jsem Vám napsal, že musíte zvolit, jaké diagnostické metody zvolíte. Jde však o vyšetření dítěte, které v žádném případě nemůžete nahradit dotazníkem. Co Vám rodič řekne o připravenosti dítěte na MŠ nemusí nijak souviset s jeho skutečnou (ne)připraveností. Varoval jsem před tím, abyste dávala vliv, ale nyní byste skoro neměla dávat ani školní připravenost. Maximálně názory na školní připravenost, ale to už je ještě více otázkou, proč něčí názory vůbec zkoumat a proč kvantitativně. Obávám se, že i zahrnaiční texty pak jsou o něčem jiném. JInak dále platí, že těch dotazníků je mnoho. Navíc jsme všechny realizovali posůední rok kromě rodičů a dělůalijsme to pro MŠMT kvalitaivně i kvantitativně u ředitelek MŠ a pracovnic ŠPZ. Je řteba lépe vybrat výzkumnou otázku a specifikovat, co přesně chcete šetřit. MOžná se ot vyjasní z dotazníků, ale obávám se, že Vás zajímají názory na poslední ročník, ale proč by nějaké měly být a proč nás mají zajímat? Rozhodně ot nelze zaměňovat za vliv. Co se výběru týče. ten je v pořádku, jen by to chtělo skutečně zúžit a udělat jen u jedné populace nebo dvou... možná byhc i upřesni. že Vámjde asi o rodie dětí předškoláků. ASi bych MŠ vybíral i podle toho, aby měly nějaké děti v individuálním vzdělávání. Jinak se Vám náhodným výběrem může stát, že jich tam budete mít řadu, které nemají žádné takové dítě. Tak buď omezit soubor MŠ na ty, co mají aspoň x dětí v individuálním vzdělávání a ptam šetřit jedny i druhé děti, nebo pak mít samostatný výběr MŠ na individuální vzdělávání a druhý na obecně ze všech MŠ. ad 5) seznam poraden na stránkách MŠMT sice je, ale poradny jsou příliš velké, např, jedna na celý kraj a v nich velké množství pracovníků. Navíc ochota Vám vyplňovat dotazník bude mizivá. OPravdu se zaměřte na 1-2 skupiny a tma usilujte o co největší nárvatnost. Ještě však vůbec není jasné, co chjcete zjišťovat.