Úkol 3: Najděte 2 texty v zahraničních časopisech, kde mají stejnou cílovou populaci jako je populkace pro Vás výzkum a vypište z nich informace o výběrovém souboru. (poklud možno, zkuste zase jiné texty, než v úkolu 1, aspoň jedne jiný by byl fajn))

Dvě studie Oční vyšetření

Dvě studie Oční vyšetření

by Helena Štrofová -
Number of replies: 0

Téma: Reduced stereoacuity as a predictor for clinically significant convergence insufficiency

https://bjo-bmj-com.ezproxy.is.cuni.cz/content/105/1/37

Retrospective chart review included patients aged 6–17 years; excluded patients with amblyopia, manifest strabismus or visual acuity <20/30 in either eye.

This retrospective study was approved by the institutional review board of Tel Aviv Medical Center, Tel Aviv, Israel and was fully compliant with the principles of the Declaration of Helsinki.We  retrospectively  screened  charts  of  all  patients  who  came  for  their  first  eye  examination  in  a  primary  community  paediatric ophthalmology clinic between ages 6 and 16 years. Inclusion  criteria:  patients  who  had  a  full  eye  examination  including  visual  acuity  using  Snellen  visual  acuity  chart,  assessment of eye movement, ocular alignment by cover tests, stereo-acuity,  CA,  cycloplegic  refraction  using  hand  held  retinoscopy  and  fundus  evaluation.  Additionally,  in  order  to  eliminate  a  confounder  effect  and  find  the  net  correlation  between  true  convergence  function  and  stereoacuity,  only  orthophoric  children  with  good  and  equal  visual  acuity  (best  corrected  visual  acuity (BCVA) of 20/30 or better in each eye) were included. Additional exclusion criteria: patients with amblyopia, manifest  or  latent  strabismus  including  mild  exophoria,  as  well  as  patients reporting positive past ocular history except for glasses and  any  systemic  condition  that  might  result  in  reduced  visual  function (eg, severe head trauma and past malignancy) s.2

1. Cílovou populaci: děti 6-16 (17 – mají pokaždé jinak) let, první oční vyšetření komplexní (je v textu popsané), v Izraeli – v lékařském centru v Tel Avivu

2. Způsob/typ výběru (a příp. oporu výběru/sampling frame): záměrný, nepravděpodobnostní

3. Rozsah vzorku: 1055 males and 1145 females

4. Referují o návratnosti, jaká byla? -

5. Zhodnoťte, jaký byl výběr: Dostatečný rozsah, ale výběr nebyl náhodný. Na začátku v abstraktu píší věk 6-17 let, pak v metodách 6-16 let, mělo by to být přesně sjednocené.

 

Téma: Screening for Stereopsis of Children Using an Autostereoscopic Smartphone

Studie je dostupná na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6875324/

The study was conducted at the Second Hospital of Jilin University in China. A total of 51 children were enrolled, comprising 30 boys and 21 girls, aged 3–6 (4.6 ± 1.0) years. Before participation in the study, informed consent was obtained from the guardian for all underage participants. The research protocol followed the tenets of the Declaration of Helsinki and was approved by the ethics committee of the Second Hospital of Jilin University. strana 2

Limitation of our experiment is that the test is just to imitate the commercially available stereopsis evaluationtools. All of the tests were carried out for a relatively normal population. Extensive testing of defective vision subjects should be conducted to evaluate the method comprehensively. – strana 7.

1. Cílovou populaci: děti 3-6let z nemocnice v Číně, dále o výběru nepíší

2. Způsob/typ výběru (a příp. oporu výběru/sampling frame): nepravděpodobnostní, záměrný

3. Rozsah vzorku: 51 dětí (30 chlapců, 21 dívek)

4. Referují o návratnosti, jaká byla? Klinické vyšetření proběhlo, jen u některých testů děti nespolupracovaly.

5. Zhodnoťte, jaký byl výběr: Malý výběr, bohužel výběr jen na zdravé populaci dětí - co se týče očí, více nevíme. Sami uvádějí v limitu, že zde byly jen děti se zdravýma očima.