Úkol 4: Popiš způsob výběru respondentů pro svůj výzkum.

Homogenní a heterogenní třídy MŠ v ČR

Homogenní a heterogenní třídy MŠ v ČR

by Ondřej Koželuh -
Number of replies: 2

Dotazník

Moje cílová populace budou ředitelé MŠ v ČR, kterých se v dotazníku budu ptát na jejich názory na věkově homogenní a heterogenní uspořádání tříd MŠ v ČR. Použiji náhodný neboli pravděpodobnostní výběr ředitelů přes databáze MŠMT a ČŠI. Tím dosáhnu odpovídajícího normálního rozdělení v celkové populaci, protože každá mateřská škola bude mít stejnou šanci se do výzkumu dostat jako jakákoli jiná. Předpokládám, že se svým dotazníkovým šetřením oslovím 500 ředitelů, přičemž předpokládám návratnost kolem 40 %, a tím pádem budu analyzovat data od 200 respondentů.

 

Měření v mateřských školách

Ve druhé části mé disertace budu pomocí score sheetu programu CLASS měřit efektivitu vzdělávacího procesu v obou typech zřízení (homogenních a heterogenních třídách). Výběr vzorku bude tentokrát mnohem složitější, a budu muset nejspíš použít nepravděpodobnostní účelový výběr, což sice zamezí zobecnitelnosti na celou populaci, ale to ani není v možnostech mojí disertace. Tento přístup volím, protože:

1. potřebuji pouze "velké" školky (4-8 tříd), kde bude zároveň homogenní a heterogenní třída, jelikož u malých školek dochází ke tvoření heterogenních tříd ne kvůli přesvědčení o jejich výhodách, ale z hlediska nutnosti a nezbytnosti

2. si nedovedu představit vybírat školky náhodným algoritmem, protože ochota takových zařízení ke spolupráci by jistě nebyla příliš velká, což by s sebou neslo mnoho komplikací

3. budu zároveň vybírat takové školky, které jsou nějak hlouběji zapojeny do problematiky vzdělávání než "běžné" školky, abych eliminoval osobnostní předpoklady jednotlivých učitelů působících v jednotlivých typech zřízení

Proto tedy budu s největší pravděpodobností vybírat školky z projektu JČU "Podpora vzájemného učení pedagogů", kde bylo zapojeno 42 mateřských škol napříč ČR, z každého kraje 3 (včetně té mé). Díky známostem se všemi těmito MŠ a různým vzájemným vazbám předpokládám, že pro mě bude mnohem snazší získat je ke spolupráci než jakékoli jiné MŠ vybrané náhodně. Zároveň jsou učitelé působící v těchto MŠ vybráni jako lokální garanti "příkladů dobré praxe" nehledě na to, jestli působí v heterogenní nebo homogenní třídě.

Tímto výběrem tedy eliminuji určité osobnostní předpoklady učitelů a zároveň budu mít mnohem snazší situaci ohledně vzájemné spolupráce. Neplánuji mít z každého kraje jednu MŠ, případně jakýmkoli podobným způsobem svůj výzkum stratifikovat, protože lokace nemá na můj výzkum vliv. Soustředit se s výběrem výzkumného vzorku tedy budu pouze na vhodnost MŠ podle výše uvedených parametrů, které jsou podle mého názoru pro tento výzkum stěžejní.

In reply to Ondřej Koželuh

Re: Homogenní a heterogenní třídy MŠ v ČR

by Helena Štrofová -
Dobrý den, Ondřeji,
Váš dvoustupňový výběr je hezky popsaný, včetně opory výběru.
Dívala jsem se na Vaše cíle, myslíte si, že druhý cíl splníte, když očekáváte návratnost jen 40%?
S pozdravem, Štrofová
In reply to Ondřej Koželuh

Re: Homogenní a heterogenní třídy MŠ v ČR

by David Greger -
Ondřeji, hezky rozmyšlené a napsané. Spíše něž měření na školách bych napsal „Pozorování v MŠ.“ atd 1. Nepotřebujete MŠ, kde budou jak heterogenní, tak homogenní třídy. Potřebujete část školek, kde budou jedny a kde druhé nebo kombinace. Kdyby se to omezilo jen na MŠ, kde mají kombinaci heterogenní a homogenní (nejspíše pro předškoláky)., vypadla by zcela skupina MŠ co i předškoláky zahrnuje do heterogenního kolektivu a to by byla škoda. Naopak omezení na větší MŠ je v pořádku, neb malé jedno či dvoutřídní MŠ jsou témeř vždy z principu heterogenní, neb nemají jinou možnost. Ad 2 podle mě neplatí, ani bych nedával. Pokud to bude dostupný výběr, půjde rozhodně o důvod 1, důvod 2 byste mohl potvrdit jen, kdybyste šel pravděpodobnostním výběrem a odmítla Vás velká většin. Jinak je to nepodložený dohad a podle mě neplatí. Spíše je to o formě oslovení, hledání cest podpory těch MŠ atp. Běžně to děláme, že vybíráme náhodně. Nevím, jak se zajistí bod 3? S výběrem pro pozorování jsem v pohodě, jen bych vynechal body 2 a taky asi 3 a pokračoval jen tím odstavcem pod tím ;) Bod 1 pak nemusí být číslován, ale musí zůstat. Uvažoval bych třeba i o MŠ od 4 tříd výše, zvážil bych i MŠ se třemi třídami, dle jejich počtu apod. Zde už je třeba si vyjet velikost MŠ v počtu tříd a počtu žáků. Jinak se zkuste zbavit v písemném textu označení školka a dávejte vždy mateřská škola se zavedením zkratky MŠ při prvním použití a pak už jen MŠ. Vím, jak jsou na to mnozí alergičtí, neb se mi to taky do textu dostalo, i v ústním projevu tím mnohé zbytečně naštvete. 😉 Myslím ředitelky, odborníky a výzkumníky v této oblasti, úředníky MŠMT apod.