Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Postoje k práci mladých lidí se zdravotním postižením

Postoje k práci mladých lidí se zdravotním postižením

by Tereza Moravová -
Number of replies: 2

Výzkumný problém: Jakou hodnotu představuje práce v životě jedince se zdravotním postižením? Existuje proměnná či vztah mezi výší státní sociální podpory a motivací jedince se zdravotním postižením pracovat?

V obecné rovině existuje pouze minimum výzkumů zaměřených na postoje lidí se zdravotním postižením (spíše se jedná o výzkumy zaměřené na postoje většinové společnosti k lidem se zdravotním postižením). Oblast práce se nabízí z toho důvodu, že nazaměstnanost lidí se zdravotním postižením je vysoká, některé průzkumy uvádí až 80 % ekonomicky neaktivních jedinců (ČSÚ, Výběrové šetření zaměřené na osoby se zdravotním postižením 2019). Máme zákonnou legislativu ukládající zaměstnavatelům OZP zaměstnávat, mnozí zaměstnavatelé chtějí, ale nachází pouze minimum vhodných uchazečů z této cílové skupiny. Na druhé straně jsou samotní lidé s postižením, kteří často pracovat chtějí, ale nemohou nalézt vhodné zaměstnání. Neslučuje se tedy nabídka a poptávka trhu práce, což je hlavním důvodem pro výběr tématu mojí disertace. 

Design výzkumu bude smíšený. Hlavní část bude tvořit dotazníkové šetření zaměřené na hodnotu práce v životě lidí se zdravotním posiižením. Doplněný o rozhovory s vybraným vzorkem respondentů zaměřený na překážky volného trhu práce u vybraných typů zdravotního postižení.

In reply to Tereza Moravová

Re: Postoje k práci mladých lidí se zdravotním postižením

by David Greger -
Dobrý den, zatím je to skutečně spíše v rovině tématu, méně rozpracované do hypotéz a VP. Vztah mezi výší sociální podpory a motivací pracovat je jedna z možností. Zamyslete se, co dalšího může hrát roli? Tak jednak půjde o stupeň postižení (zatím nevidím, kdo je Vaše cílová populace, to až v dalším úkolu), možná i to, zda žijí sami nebo s dalšími lidmi, nevím, zda jsou studie o rozdílné snaze se uplatnit na trhu práce dle pohlaví či typu postižení apod. Když načtete více literatury k tomuto, bude se to vynořovat. Zatím zde literatura zcela chybí, jen odkaz na šetření ČSÚ. V tom šetření již asi nějaká podobná zjištění také byla? A pak mě napadá, že měření motivace/hodnoty práce, bude třeba najít nějaké vhodné baterie otázek. Ideální by bylo třeba najít nějakou relevantní, která byla zdávána ve výběrovém šetření všem pracovníkům (bez postižení) a pak ji zkusit zadat ve vašem šetření a hodnoty porovnat. Dále tam asi musí být nějaká sada otázek, na to, zda chtějí pracovat, včetně mapování jednání tím směrem (např. jak často prohlíží nabídky práce a kde, na kolik nabídek práce odepsal/zavolal či se jinak blíže dotázal, kam dal/a životopis do agentur, apod. kolika konkurzů se účastnil/a, o jakou práci by měl/a zájem apod. Toto vše asi vyjadřuje míru, jak moc člověk pro nalezení práce něco dělá. Zvážil bych i případně nějaký dotazník (stručný, pokud už to někdo nedělal - opět rešerše) k zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají významnější množství pracovníků s postižením, kde byste se mohla doptat na to, kde je problém z druhé strany. Zatím se to jeví spíše jako popisný výzkum, ale věřím, že hlubším studiem literatury tam půjde hledat i nějaké vztahy a hypotézy, jak jsem naznačil zde v úvodu.
In reply to David Greger

Re: Postoje k práci mladých lidí se zdravotním postižením

by Tereza Moravová -
Ano, mám odpočátku v plánu zadat v dotazníku baterii Rabušice, Hodnoty a postoje v ČR 97-2017 - týkající se práce a porovnat data s mojí cílovou skupinou. Myslela jsem, že bych tam dala i nějaké další baterie, ale už by to bylo moc dlouhé. Doplnila jsem další vlastní otázky (viz úkol s dotazníkem) + přidala jsem chybějící hypotézy. do dotazníku. Díky.