Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Povinné předškolní vzdělávání

Re: Povinné předškolní vzdělávání

by David Greger -
Number of replies: 0
Dobrý den, vyvarovla bych se tvrzení v 1. větě: "Výzkum se bude zabývat vlivem zavedení povinného předškolního vzdělávání" ... toto naznačuje kauzální VP, nicméně vy kauzalitu nebudete moci ověřit... naopak hypotézy již jsou fomrulovány v pořádku . Nebudete umět splnit cíl č. 1) Zjistit vliv povinného předškolního vzdělávání na školní připravenost dětí předškolního věku. Ovšem rozdíly mezi skupinami dětí, které chodily déle nebo kratší dopbu, či těmi co chodily a těmi co byly v individuálním vzdělávání ověřit můžete. Jde však o korelační výzkumný problém, nikoliv kauzální. Abyste mohla něco kauzálně vyvozovat, vyžadovlao by to předem přisodit náhodně děti do skupiny, která začnou chodit do MŠ ve 3 letech a další (pdpobně velkou část, který začne v 5 letech). a měřila je před a po. Problém však je, jak měřít něco před a po u tak malých dětí, byl by to spíše výzkum stejně zaměřený na dvě skupiny bez pretestu, ale pak nemáme experiment ani kauzalitu. Druhá možnost by bylo na poměrně velkých souborech žáků vybrat pak dvojice podobných dětí (propensity score matching - statisticky, obecně přiřazování podobných dětí, dle různých charakteristik) a sledovat tedy jejich vývoj mezi 3 a 6. Problém měření však zůstává. A ten se týká i vašeho korelačního výzkumu. Co přesně použijete  na měření školní připravenosti? Předkošlní dítě nemůžete diagnostikovat příliš dlouho. Na druhou stranu složky k měření v rámci školní připravenosti j sou různé a mnohé. Co si vyberete k měření a proč? Jaký nástroj/e použijete? To si musíte vyjasnit poměrně brzy a dost Vám to zúží školní připravenost. Která je jinak velmi široká. A pořád platí, že dítě klidně může být školně nepřipravené v jiné oblasti, než jste měřila. Tedy nemluvil bych o školní připravenosti, ale jen o těch doménách, které budete měřit a z nich bych pak odvozoval, že jsou zprostředkující (proxy) proměnnou na školní připravenost a musíte to zdůvodnit. Tedy je třeba dále zpřesňpvat hgypotézy lze ponechat s nějakým upřesněním měřících nástrojů.