Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Informační zdroje ve výuce chemie

Re: Informační zdroje ve výuce chemie

von David Greger -
Number of replies: 0
Dobrý den, obecný cíl výzkumu ve třech bodech s odrážkami bude obtížně naplnitelný. Zda "Má smysl pokračovat v intenzivním zkoumání a tvorbě tištěných učebnic chemie?" je spíše filozofická než výzkumná otázka a nelze na ni odpovědět výzkumem. A filosoficky na ní taky nelze jasně odpovědět, názory se mohou lišit. Hezky je dobré si to uvědomit na podobné otázce Umberta Eca, zda zaniknou kostely vynálezem knihtisku a zda zaniknou knihy přechodem na elektronické materiály. Nic z toho nenastalo a tak tu vždy budou různá média. Viděl bych to spíše na to poukázání, že nelze se zabývat jen tištěnými učebnicemi.. Když už budete dotazovat učitele, bylo by dobré se doptat nejen co doporučují žákům, ale jak moc oni sami a k čemu používají učebnice. Znovu doporučuji projděte si i knihu Jaana Mikka Textbook Research, jaké výzkumy uživatelů učebnic dělali. Jinak mi ještě vadí použití slova vliv... ve výzkumných otázkách 4 a 5 a v hypotéze 3. Navrhuji, např. formulaci Nakolik žáci využívají zdroje doporučené učitelem a nakolik zdroje objevené jinou cestou. nebo u VO4: Využívají častěji zdroje doporučení učitelem žáci nižších ročníků víceletých gymnázií nebo žáci 2. stupně ZŠ? Zde je jasné, že jde o srovnání dvou skupin a ne přímo o vliv.