Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Informační zdroje ve výuce chemie

Informační zdroje ve výuce chemie

by Jakub Režňák -
Number of replies: 3

Schopnost pracovat s informačními zdroji je z pohledu rámcových vzdělávacích programů nezbytnou součástí vzdělávání na základních a středních školách nejen v chemii, ale i v ostatních předmětech. Technologický rozvoj v 21. století a s ním související rozšíření internetového připojení v počítačích a v mobilních zařízeních má za následek výrazné zjednodušení přístupu žáků k informacím a v důsledku vede k významnému zvýšení využití elektronických informačních zdrojů.

Český výzkum v této oblasti se zaměřuje především na analýzy učebnic. Výzkumy zaměřující se na elektronické informační zdroje mají často úzké zaměření a sledují především učitele. Nesmíme zapomínat, že učitelé nejsou jedinými uživateli učebnic a dalších informačních zdrojů. Informační zdroje jsou tvořeny taktéž pro žáky a měly by tedy také reflektovat požadavky a preference žáků. 

Cílem tohoto výzkumu by mělo být alespoň naznačit odpovědi na následující otázky (nejedná se o výzkumné otázky): 

  • Má smysl pokračovat v intenzivním zkoumání a tvorbě tištěných učebnic chemie?
  • Jsou pro žáky "zajímavější" elektronické nebo tištěné verze učebnic?
  • Je pravda, že hlavním zdrojem informací pro žáky je Wikipedie? 

 

Výzkumné otázky:

1) Které informační zdroje učitelé doporučují žákům?

2) Který typ informačních zdrojů preferují žáci (elektronické nebo tištěné)?

3) Jaký je podíl využití vybraných tištěných a elektronických informačních zdrojů v jednotlivých ročnících s výukou chemie na základní škole a gymnáziu?

4) Jaký vliv na využívání informačních zdrojů žáky gymnázia mají doporučení učitele?

5) Jaký vliv na poměr využívání tištěných a elektronických zdrojů má zaměření žáka (humanitní / přírodovědná preference).

 

Hypotézy:

1) Učitelé doporučují převážně tištěné zdroje a vlastní elektronické materiály.

2) Žáci preferují více elektronické informační zdroje.

3) Doporučení učitele mají vliv na výběr učebnice, ale ne na výběr elektronických zdrojů.

In reply to Jakub Režňák

Re: Informační zdroje ve výuce chemie

by Kristýna Šejnohová -
Zdravím Jakube,
za sebe si myslím, že otázky a hypotézy jsou velmi dobré a jasně mi směřují k cíli. Výzkumný záměr je určitě zajímavý. Zaujala mne vaše otázka, zda má smysl pokračovat ve zkoumání a tvorbě tištěných učebnic. Je to velká otázka, dala by se vztáhnout na tištěné učebnice obecně - jaká je budoucnost tištěných materiálů a určitě to bude zajímavé (přijdu si trošku jako stará škola, ale já si tištěné učebnice stále představuji jako důležitou součást - ale to už bych odváděla diskusi asi jinam :) ).
Děkuji, Kristýna
In reply to Jakub Režňák

Re: Informační zdroje ve výuce chemie

by Hana Zakouřilová -
Dobrý den, Jakube,
téma je dle mého zajímavé. Jen mě během čtení napadalo - základní škola a gymnázium - je tím myšlen nižší stupeň gymnázia? Pro mě vzniká otázka, jestli je potřeba rozlišovat ZŠ a gymnázia a případně proč. Také by mě zajímalo, zda budete nějak propojovat informaci s tím, co má vyučující vystudováno (zda má aprobaci či nikoliv).
Děkuji,
Hanka
In reply to Jakub Režňák

Re: Informační zdroje ve výuce chemie

by David Greger -
Dobrý den, obecný cíl výzkumu ve třech bodech s odrážkami bude obtížně naplnitelný. Zda "Má smysl pokračovat v intenzivním zkoumání a tvorbě tištěných učebnic chemie?" je spíše filozofická než výzkumná otázka a nelze na ni odpovědět výzkumem. A filosoficky na ní taky nelze jasně odpovědět, názory se mohou lišit. Hezky je dobré si to uvědomit na podobné otázce Umberta Eca, zda zaniknou kostely vynálezem knihtisku a zda zaniknou knihy přechodem na elektronické materiály. Nic z toho nenastalo a tak tu vždy budou různá média. Viděl bych to spíše na to poukázání, že nelze se zabývat jen tištěnými učebnicemi.. Když už budete dotazovat učitele, bylo by dobré se doptat nejen co doporučují žákům, ale jak moc oni sami a k čemu používají učebnice. Znovu doporučuji projděte si i knihu Jaana Mikka Textbook Research, jaké výzkumy uživatelů učebnic dělali. Jinak mi ještě vadí použití slova vliv... ve výzkumných otázkách 4 a 5 a v hypotéze 3. Navrhuji, např. formulaci Nakolik žáci využívají zdroje doporučené učitelem a nakolik zdroje objevené jinou cestou. nebo u VO4: Využívají častěji zdroje doporučení učitelem žáci nižších ročníků víceletých gymnázií nebo žáci 2. stupně ZŠ? Zde je jasné, že jde o srovnání dvou skupin a ne přímo o vliv.