Úkol 1: Najděte a nahrajte zde dva zahraniční časopisecké články prezentujících zahraniční výzkumy na podobné téma, jako je Vaše disertace.

Povinné předškolní vzdělávání

Re: Povinné předškolní vzdělávání

by David Greger -
Number of replies: 0
Oba texty jsou svým způsobem zajímavé., První využívá longitudinálních dat k rozkrytí efektů různého typu předškolní péče. Jeho limitem je, že má jen efekt dotazníkově měřených nekognitivních výstupů a nikoliv kognitivní. Nenachází rozdíl mezi oběma typy péče, což ale neříká, že není efekt péče jako takové (nesrovnává ty co nechodili do MŠ s těmi co chodili, ale dražší a levnější způsob péče). Otázka je, zda by našli efekt, kdyby měli měřené kognitivní výsledky dětí - bylo by to průkaznější. Jde však o kauzální výzkumný problém. Druhý paper je trochu problematičtější (nečetl jsem podrobně). V zásadě se jedná o podobný kauzální problém, srovnání dvou typů přípravy dětí na školu, ale neformuluje VP kauzálně, ale relačně/vztahově. To odpovídá způsobu provedení (ktery využívá navíc jen čistí deksripce a metodlogicky je vlemi nepřesvědčívý, užitečný je popis nástrojů používaných). Data jsou taky malá (pro úkol na výzkumný vzorek zkuste najít jiné texty). Otázka je, jak se oba texty vztahují k Vaší disertaci. První využívá již sebranch velkých longitudinálních dat a jejich propojení s údaji z centrálních registrů, k čemuž se v ČR nedostanete (ani jedno moc neexistuje). Druhý je specifický a lze udělatz asi lepší výzhkum v disertaci.