Úkol 1: Najděte a nahrajte zde dva zahraniční časopisecké články prezentujících zahraniční výzkumy na podobné téma, jako je Vaše disertace.

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

by Marie Dědičová -
Number of replies: 1

Non-cognitive child outcomes and universal high quality child care 

Výzkumný problém: (s.1)

-          Relation between preschool care and child outcomes

-           The effects on child outcomes of enrolment in universal publicly subsidized high quality center based child care and family day care for three-year-olds in Denmark vis-à-vis parental care.

-          Effects of participating in preschool compared to family day care for the group of children enrolled in preschool

-          Effects of hours—the treatment intensity—given selection into aspecific type of non-parental car

Výzkumné otázky

-          whether participation in different types of municipality provided child programs results in different outcomes compared to home care (s.36)

-          whether the intensity of care matters. (Does it matter whether a child is placed in non-parental care for 30 h compared to 20 h conditional on choosing some type of publicly provided care such as preschool?) (s.36)

-           

Výzkumný cíl

-          To measure the effect or impact of mode of care on our outcome variable, the strengths and difficulties index, SDQ, relative to some other type of care (s.36)

-          To evaluate the effects of the intensity of treatment (s.36)

 

School readiness outcomes of diferent preschool educational approaches

Výzkumný problém: (s.48)

-          To identify a connection between preschool approaches (as a part of the societal factor of school readiness) and children’s school readiness

Výzkumné otázky: (s.48)

-          Are there any differences in the school readiness outcomes for the developmental and traditional approaches and what are they?

-          What are the benefits of the traditional preschool approach and the developmental preschool approach for children who attend them?

 

In reply to Marie Dědičová

Re: Povinné předškolní vzdělávání

by David Greger -
Oba texty jsou svým způsobem zajímavé., První využívá longitudinálních dat k rozkrytí efektů různého typu předškolní péče. Jeho limitem je, že má jen efekt dotazníkově měřených nekognitivních výstupů a nikoliv kognitivní. Nenachází rozdíl mezi oběma typy péče, což ale neříká, že není efekt péče jako takové (nesrovnává ty co nechodili do MŠ s těmi co chodili, ale dražší a levnější způsob péče). Otázka je, zda by našli efekt, kdyby měli měřené kognitivní výsledky dětí - bylo by to průkaznější. Jde však o kauzální výzkumný problém. Druhý paper je trochu problematičtější (nečetl jsem podrobně). V zásadě se jedná o podobný kauzální problém, srovnání dvou typů přípravy dětí na školu, ale neformuluje VP kauzálně, ale relačně/vztahově. To odpovídá způsobu provedení (ktery využívá navíc jen čistí deksripce a metodlogicky je vlemi nepřesvědčívý, užitečný je popis nástrojů používaných). Data jsou taky malá (pro úkol na výzkumný vzorek zkuste najít jiné texty). Otázka je, jak se oba texty vztahují k Vaší disertaci. První využívá již sebranch velkých longitudinálních dat a jejich propojení s údaji z centrálních registrů, k čemuž se v ČR nedostanete (ani jedno moc neexistuje). Druhý je specifický a lze udělatz asi lepší výzhkum v disertaci.