Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Analýza profesního rozvoje učitelů 2. stupně ZŠ

Re: Analýza profesního rozvoje učitelů 2. stupně ZŠ

by David Greger -
Number of replies: 0
Dobrý den, otázky jsou velmi obecné a popisné. Vyplýžvají z analýzy rozložení odpovědí na jednotlivou otázku a zřejmě již je řada zodpovězená v národní zprávě v šetření TALIS. Myslím že je třeba jít dál a hlouběji. Toto by bylo i na sekundární analýzu moc málo. Umím si představit, že Vás třeba limitzje znalost statistických techni na podrobnější analýzy. Přesto uvažujte aspoň hlouběji o různých vztazích a newukazujte na průměrné učitele. Jakub naznačuje ať se zaměříte na učitele dle aprobací. Měla byste nějakoou hypotízu, které apúrobace třeba volí jiné formy častěji než čtení literatury ap ro které to bude typičtější? Nebo myslíte, že to bude napříč aprobacemi obdobné. Co podle věku učitelů, nebo délky praxe, nemůže být rozdíl? a co říká literatura ke vztahu mezi profesním rozvojem a charakteristikami učitelů? Zde uvedená literatura je velmi obecná, typu profesní rozvoj je důležitý, ale vy musíte hledat hlouběji, např. studie o tom, jaké formy profesního rozvoje preferují jací učitelé. Kdyby k tomu nebyla žádná literatura, pak lze i analyzovat data a hledat v nich typologii učitelů podle preferované kombinace forem profesního rozvoje a pak je naopak popsat z dat jejich charakteristikami. To by se statisctiky provádělo pomocí shlukové analýzy, či ještě lépe a moderněji dnes pomocí metody latentních tříd (latent class analysis). Zd edostanete návrh na několik skupin učitelů, kteří se dle preference forem lyší a ty popíšete. Je však zapotřebí pro sekundární analýzu mít již jasno, z jaké otázky by vstupovaly tdo té analýzy z dat TALIS. Doporučuji dále třeba hledat zahraniční analýzy a otázky jaké si kladly a kdyžtak replikovta na českých datech, ovšem výzva bude znalost adekvátního statistického zpracování.