Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Vliv traumatické amputace u dospělého jedince na kvalitu života nukleární rodiny

Re: Vliv traumatické amputace u dospělého jedince na kvalitu života nukleární rodiny

by David Greger -
Number of replies: 0
Hezký den, téma jistě důležité, spíše půjde o popisný výzkum, kde jsou spíše výzkumné otázky a případně i hypotézy.
U hypotézy 1: Osoby po amputaci končetin/y a jejich blízcí nejsou informováni o protetických možnostech, psychologické podpoře, o sociálním systému (dávky, příspěvky).
mi vadí, že pracuje jen se stavem 0/1. Tedy buď jsem informován nebo nikoliv. Což asi nebude pravda. Mohu být informován v různé míře. Navíc je v jedné hypotéze toho hodně, což e spíše pro výzkumnou otázku... je to informovanost o psychologické podpoře, o sociálním systému (dávky, příspěvky) a asi i další. Tedy je třeba spíše pracovat s mírou obeznámenosti a když už zjistíte, že je někdo více obeznámen a jiný méně, je dobré zjistit, co přispělo k jejich informovanosti, kde hledali, kdo jim poradil, neb to může být cesta doporučení, jak situaci případně změnit. Viděl bych to klidně na obecnou výzkumnou otázku nyní bez hypotéz: Jak jsou informovaní o možnostech podpory (sociální, psychologické) aj. osoby po amputaci končetin a odkud informace získávají?
Druhá otázka je Jaká je kvalita života osob po traumatické amputaci končetiny? A zde to bude spíše otázka na to, jak měřit kvalitu života, jak ji operacionalizujete a mělo by zde jít i o nějaké baterie (soubory otázek a indexy z nich ke kvalitě života), jistě budou existovat obecně a můžete pak porovnat výsledky obecné populace s Vaší specifickou populací. Třetí už je vyloženě Vaše doporučení a nikoliv otázky či hypotéza... to asi neprokážete výzkumem, ten by musel být moc rozsáhlý.