Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Vliv traumatické amputace u dospělého jedince na kvalitu života nukleární rodiny

Vliv traumatické amputace u dospělého jedince na kvalitu života nukleární rodiny

by Hana Zakouřilová -
Number of replies: 5

Amputace je zásahem do tělesné stavby lidského těla. Záleží o jaký typ amputace se jedná, jelikož se následně různě projeví ve zvládání běžných denních činností (např. amputace palce u dolní končetiny vs. amputace dominantní ruky v předloktí).  Zvláštností traumatická amputace je především její rychlost a nemožnost, nejen psychické, přípravy na ztrátu.

Cílem výzkumu je zjistit kvalitu života osob po traumatické amputaci a jejich nebližších členů rodiny. Součástí výzkumu bude zjištění možností aktivního zapojení nejbližších členů rodiny do rehabilitace člověka s postižením. 

V současné době není v České republice tato oblast popsána. Jednotlivé práce na úrovni diplomových a bakalářských se věnují osobám po amputaci bez dalšího zapojení jejich okolí. Nenastavují žádné standartní postupy z oblasti sociálně-vzdělávací, terapeutické oblasti. 

 

Hypotézy

Osoby po amputaci končetin/y a jejich blízcí nejsou informováni o protetických možnostech, psychologické podpoře, o sociálním systému (dávky, příspěvky).

Kvalitu života osob po amputaci je potřeba vnímat jako celek s pohledem na funkčnost protetické náhrady, úpravu prostředí, ale i obavami před pádem, Fantomovými bolestmi.

Kvalitu života spoluprožívajících (pečovatelů) je potřeba doplňovat i o informace z oblasti protetické péče, psychoterapie, úpravy prostředí.

In reply to Hana Zakouřilová

Re: Vliv traumatické amputace u dospělého jedince na kvalitu života nukleární rodiny

by Helena Štrofová -
Milá Hanko, cíl výzkumu se mi velice líbí a opravdu zde chybí tato oblast.
Jen nevím, zda tvé hypotézy jsou hypotézy a co jsou tedy výzkumné otázky/a. Sama s tím stále bojuji a snažím se vymyslet výzkumnou otázku/y a k tomu hypotézu/y, jak má hezky kolega u Heterogenních a homogenních tříd MŠ (možná zde hledat inspiraci). Nicméně, tento kurz nás k tomu snad dovede. Helena Štrofová
In reply to Helena Štrofová

Re: Vliv traumatické amputace u dospělého jedince na kvalitu života nukleární rodiny

by Hana Zakouřilová -
Ahoj Helo,
děkuji moc za komentář. To je to, s čím jsem si lámala hlavu. Jak to pojmenovat. Kolega to má velmi hezky zpracované. Inspiraci jsem hledala, ale bohužel jsem nebyla schopná to své téma více specifikovat, ale přemýšlím nad tím :)
Hanka
In reply to Hana Zakouřilová

Re: Vliv traumatické amputace u dospělého jedince na kvalitu života nukleární rodiny

by Kristýna Šejnohová -
Zdravím Hanko,
já se připojím s otázkou - jaké máte stanovené výzkumné otázky? Umím si je asi představit na základě hypotéz, ale zajímala by mě samotná formulace (sama cítím nejstotu při jejich formulaci) :) Jinak co se týče hypotéz - ta první mi přijde formulována správně, jelikož je zde vztah dvou proměnných. Nicméně ty další dvě mi spíše přijdou jako tvrzení, která budete chtít ověřovat?
Děkuji, Kristýna
In reply to Kristýna Šejnohová

Re: Vliv traumatické amputace u dospělého jedince na kvalitu života nukleární rodiny

by Hana Zakouřilová -
Dobrý den, Kristýno,
s otázkami jsem si lámala hlavu a upřímně, nebyla jsem schopná nějaké přesné zformulovat. Můj výzkum je spíše kvalitativní povahy. Asi budu muset obě části nějak oddělit a zamýšlet se nad dotazníkem, který je součástí a vnímám ho jako doplňkový, zvlášť.
Každopádně děkuji. Mám nad čím přemýšlet.
Hanka
In reply to Hana Zakouřilová

Re: Vliv traumatické amputace u dospělého jedince na kvalitu života nukleární rodiny

by David Greger -
Hezký den, téma jistě důležité, spíše půjde o popisný výzkum, kde jsou spíše výzkumné otázky a případně i hypotézy.
U hypotézy 1: Osoby po amputaci končetin/y a jejich blízcí nejsou informováni o protetických možnostech, psychologické podpoře, o sociálním systému (dávky, příspěvky).
mi vadí, že pracuje jen se stavem 0/1. Tedy buď jsem informován nebo nikoliv. Což asi nebude pravda. Mohu být informován v různé míře. Navíc je v jedné hypotéze toho hodně, což e spíše pro výzkumnou otázku... je to informovanost o psychologické podpoře, o sociálním systému (dávky, příspěvky) a asi i další. Tedy je třeba spíše pracovat s mírou obeznámenosti a když už zjistíte, že je někdo více obeznámen a jiný méně, je dobré zjistit, co přispělo k jejich informovanosti, kde hledali, kdo jim poradil, neb to může být cesta doporučení, jak situaci případně změnit. Viděl bych to klidně na obecnou výzkumnou otázku nyní bez hypotéz: Jak jsou informovaní o možnostech podpory (sociální, psychologické) aj. osoby po amputaci končetin a odkud informace získávají?
Druhá otázka je Jaká je kvalita života osob po traumatické amputaci končetiny? A zde to bude spíše otázka na to, jak měřit kvalitu života, jak ji operacionalizujete a mělo by zde jít i o nějaké baterie (soubory otázek a indexy z nich ke kvalitě života), jistě budou existovat obecně a můžete pak porovnat výsledky obecné populace s Vaší specifickou populací. Třetí už je vyloženě Vaše doporučení a nikoliv otázky či hypotéza... to asi neprokážete výzkumem, ten by musel být moc rozsáhlý.