Úkol 1: Najděte a nahrajte zde dva zahraniční časopisecké články prezentujících zahraniční výzkumy na podobné téma, jako je Vaše disertace.

Sekundární analýza dat TALIS

Re: Sekundární analýza dat TALIS

by David Greger -
Number of replies: 0
Je fajn, že jste našla dva texty se sekundární analýzou dat TALIS, když je to to, co chcete sama dělat. Doporučuji ještě hledat i další analýzy a texty i od autor z dalších zemí než jen z Turecka. Pro sekundární analýzu dat je zřejmé, že budete muset použít vícerozměrnou statistiku, v prvním případě se používá strukturní modelování (SEM) a ve druhém regrese. Zde tedy bude pro Vás asi výzva zvláště statistické zrpacování dat. Důležité bude identifikovat výzkumné otázky, Je překvapivé, že ve druhém textu nejsou ani předem vysvětleny, ale našla jste je až v závěru/diskusi. Já sám jsem rychločtením nenašel otázky tam, kde bych je čekal, ale to není dobře. Měly by být definovány za literature review, kde se zdůvodní, proč to je důležité, nebo v části methods. U prvníchho článku hojně používají effect, který odkazuje ke kauzálním zjištěním., Jde však o korelančí studie, které skutečný efekt/vliv neprokazují (byť využití SEM to trochu předpokládá). Volili bych ais jemnější formulace, ale lze se s tím setkat často. Jen chjci upozornit, že nejde o prokázanou kauzalitu, ale jen korelanční vztahy. Pro Vás bude podstatné vybrat, co a jak byste analyzovala v datech TALIS sama.