Úkol 1: Najděte a nahrajte zde dva zahraniční časopisecké články prezentujících zahraniční výzkumy na podobné téma, jako je Vaše disertace.

2 články - výzkumné problémy a hypotézy - Zrak

Re: 2 články - výzkumné problémy a hypotézy - Zrak

by David Greger -
Number of replies: 0
První výzkum je skutečně relační. Nejde o experiment (vy píšete experimentální výzkum), jak jste jej vypsala. Studie jednoduchým popisnými statistikami ukazuje rozdíly mez úpředem definovanými skupinami dětí. Nejdálejdou ke korelacím. Ale v tomto typu výzkumu jde asi o to vůbec data sebrat a nějak správně měřit, což budew hlavní přínos. Vzorek není optimální, ale často se takto s ním asi pracuje - co se podaří vůbec sebrat.
Druhá studie je úplně jiného levelu, RCT (randomized control trial) na velkém vzorku respondentů s několika body měření je ukázka dobrého kauzálního designu,. Takový výzkum chcete zmínit v disertaci v přehledu literatury (pokud je věcně relewvantní), ale není v dosahu jednotlivce v disertační práci. Proto Vás odrazuji od kauzálních výzkumných problémů. Naopak první paper je asi snáze dosažitelný v diesertaci a práci jednotlivce.