silné a slabé stránky v tlumočení

silné a slabé stránky v tlumočení

von Kateřina Holubová -
Number of replies: 0

Mé silné stránky

-           jazykové kompetence (v případě ČZJ – ČJ, u ostatních mluvených jazyků by to spadlo do slabých stránek)

-           paměť

-           schopnost práce v krizových situacích, psychická odolnost, flegmatická povaha

-           spolehlivost, dochvilnost, empatie

-           schopnost rychlého psaní všemi deseti (zkušenost se simultánním přepisem) (zde v případě ČZJ – psané češtiny)

-           schopnost kulturního „shiftingu“

-           vystudované obory jak v oblasti zdravotnictví, biochemie, IT, tak i v humanistických oblastech – rozumím terminologii (vyjma politologie, financí a historie)

Mé slabé stránky

-           mezery ve schopnosti rychlého překladu z ČJ do ČZJ a obráceně (v ČZJ by se řeklo „NĚKDY LEPÍ“), zejm. ve slovních vatách, v úvodech s opakovanými frázemi, u metafor apod.

-           u některých lidí (zejm. z komunity Neslyšících) je to pro mne někdy obtížné s hranicemi

-           neslyšící rodina (nejen rodiče) – je to občas obrovská výhoda, ale zároveň někdy i nevýhoda

-           mizerná znalost cizích mluvených jazyků kromě češtiny

-           dyslexie, resp. pokud mám velmi rychle něco přečíst, jsem pod tlakem a nemám inverzní pozadí, je to problém

-           dělám často věci na poslední chvíli (někdy se nemusí vyplatit)

-           mizerná (opravdu) paměť na jména a obličeje

-           příliš mnoho jiných aktivit z různých oblastí, občas nevím, kde mi hlava stojí

Endorfiny v písmenkách pro ostatní

Nikča: zatím jsem bohužel moc příležitostí ohledně tlumočení atd. neměla (věřím ale, že někdy bude), ale co se mi obecně na Nikče líbí, je to, jak přistupuje k práci, k věcem a k sobě (mé flegmatické buňky obdivně vzhlíží), myslím, že je to u tlumočníků velmi cenná vlastnost

Hanka: už vloni jsem obdivovala, když si vzala spolu s Hankou Peškovou tlumočení Fonetiky a fonologie (nebo nějakého lingvistického předmětu) a zvládla to super, bylo vidět, že má širší lingvistické povědomí a umí ho použít i tady; ještě pár takových předmětů a bude to perfektní

Kačka J.: podobně jako Nikča zodpovědně přistupuje k práci, je proaktivní a také se nebojí vyjádřit svůj názor, to se mi líbí; v rámci praxe tlumočila mému taťkovi něco v autoservisu, velmi si ji chválil  

Eliška: já se tedy přiznám, že Elišku jsem měla příležitost osobně vidět až teď v létě, to už bylo po nějakých ciderech a pivech a rozuměla jsem jí úplně v pohodě, což svědčí o tom, že je její projev v ČZJ bez problémů; líbí se mi, že si hrdě stojí za svou nedoslýchavostí – myslím, že to tito lidé nemají moc jednoduché – jednak stojí tak nějak mezi dvěma světy, občas jsou okolím bráni jako zcela slyšící (protože to není moc poznat; z toho je pak tlak) a jednak ten pohled občas z naší strany (z komunity Neslyšících) není bohužel úplně přívětivý, z práce na CC UK vidím, že se řada z nich skrývá… o to víc Elišce fandím, myslím, že může ukázat, že nám všem nedoslýchaví lidé mohou mnoho dát, a to i právě v oblasti tlumočení (a taky že je svět barevnější než póly slyšící – neslyšící)

Eva: bohužel jsem neměla příležitost ji poznat, ale vím, co mě na Souznaku, kdy jsem ji poprvé viděla, nejvíc zaujalo – její projev v ČZJ; nevím, zda měla už nějaké zkušenosti, zda se ho někdy učila, ale je skvělý; také se mi líbí její zápal pro věc a různorodé aktivity týkající se neslyšících (např. Kukátko)

Radka: je to jeden z těch tlumočníků, které ráda vidím (ať už ve škole, nebo kdekoli jinde) – tlumočí skvěle; také se mi vždycky líbila moc hezká práce s češtinou, kterou zrovna u tlumočení neslyším, ale jednou jsem viděla přepis + občas vidím různé příspěvky mimo tlumočení, obdivuji

…snad jsem na nikoho nezapomněla