Forum k Session 5

Patricie

Patricie

by Martin Sedláček -
Number of replies: 0

obecně:
3 - Communicative performance - líbí se mi, že se berou v potaz i nejazykové skutečnosti jako únava.
6 - Patricie poprvé zmiňuje face-threatening act. Nestálo by za to termín vysvětlit?
8 - semantic primitives mají údajně stejný překlad. Jedná se skutečně vždy o překladový ekvivalent?
8-9 - chtěl jsem se zeptat na užití abecedy. Používá ji Wierzbicka kvůli následnosti, tedy předchází "a" písmena "b" a "c"? Je krok "a" potřeba ke krokům "b" a "c" a k fungování celku?
10 - jak dopadlo jednání Nixona a Satóa?

Dotaz na Patricii: Souhlasíš s obecně přijímaným tvrzením, že neochota Japonců říkat "ne" souvisí s harmonií wa apod.? Nemáš dojem, že japonština spíš disponuje širším lexikem pro vyjádření záporu (od čotto po iie apod.)? Stejný význam se dá vyjádřit i jinou gramatickou konstrukci (Japonec řekne "muzukašii", Čech zabručí a použije kondicionál "hm, to by bylo příliš těžké", obojí je mluvní akt s platností záporu).
Např. na 11-12 jsou příklady omluv (nebo výmluv?) a podle Hayatiho L2 mluvčí japonštiny použijí spíše "kara" a "negative willingness". Nedělají Češi podobné tanečky i v češtině ("Moc rád bych přišel, ale mám strašně práce")?

Celkově mi téma přijde zajímavé, líbí se mi srovnání před a po pobytu. Lze předpokládat, že zlepšení je výsledkem vystavení se jazyku? Můžou hrát roli i jiné faktory?

jazyk:
2 - "the pragmatics is teachable" - bez členu
7 - why THE Japanese are ...
7 - restraint je podstatné jméno. Nehodilo by se spíš reserved?
10 - specifics OF
10 - THE Japanese language and culture
10 - "In his book on Japanese refusals from 1972, Ueda claims that there are 16 ways how can “no” be expressed indirectly in Japanese." Nepřímá otázka - "... how "no" can be expressed"
10 - "occured a study" - "carried out" nebo "conducted"

formální:
4 - v odstavci za blokovou citací by neměla být odrážka
4 - ... to interpret meaning – whether explicit or implicit – according to context. (Taguchi 2008: 424) - nepatří tečka až za závorku? Myslím, že se to v textu opakuje.