Hlasování o tématu

Hlasování o tématu

autor Radka Dudová -
Počet odpovědí: 0

Vážené studentky a studenti,

v neděli se uzavřelo hlasování o tématu. Hlasovalo vás 12 a výsledek je bohužel nerozhodný - nejvyšší počet 5 hlasů získala dvě témata: Bytová krize a Adopce dětí homosexuálními páry. Obě jsou pěkná, to druhé je podle mě snazší na vypracování, tak se přikláním k němu. Budeme tedy pracovat na rámcové analýze tématu Adopce dětí homosexuálními páry.

Nyní je vaším úkolem shromáždit texty pro analýzu. Nejdříve si ale musíme definovat období, které studujeme, popsat, co se v tom tématu v daném období dělo, a pokusit se identifikovat všechny klíčové aktéry. Přitom už je možné shromažďovat texty, na které narazíte a které by se daly analyzovat.

Takže nyní máte následující úkol:

- Napište návrh zaměření výzkumu: jaké období, jaké debaty (např. v souvislosti s nějakou kampaní či s přijetím /zamítnutím nějakého zákona) - politické, mediální, expertní, sociálních hnutí, všechny dohromady?

- Proveďte a napište process tracing (popis, co se v daném období postupně dělo a kdo do toho zasahoval - hlavně z hlediska legislativních debat, sociálních hnutí, významných mediálních diskusí). Stručně, abyste měli nějaký přehledový rámec, tak na 1, maximálně 2 strany. Tento dokument odevzdejte do Moodlu.

- Začněte si přitom případně připravovat texty pro analýzu - každý byste měl dodat tak cca 5 textů. Ty pak dáme dohromady a vytvoříme jednotný korpus, který budeme analyzovat společně. Měly by pokrýt všechny oblasti, které budou relevantní a budeme je chtít zkoumat. Na tom se ještě musíme shodnout, takže s finálním výběrem textů ještě nespěchejte.

 

Moje původní představa byla, že bychom tyto texty analyzovali s pomocí programu Atlas.ti. Nevím, nakolik to bude možné, když nemáte přístup k full verzi v počítačové učebně, ale pokusíme se alespoň si to ukázat na jejich trial verzi. Ta se dá stáhnout na následujícím odkazu: https://atlasti.com/free-trial-version/. Má určitá omezení - nemůžete si projekt uložit, když bude obsahovat víc než 10 dokumentů. Takže tam asi nezvládneme celý projekt, ale můžete si okódovat několik textů a vytvořit systém kódů. Takže dalším úkolem pak bude:

- stáhnout si trial verzi Atlasu a shlédnout /přečíst si nějaký tutorial. Já se v průběhu příštího týdne pokusím také něco jako tutorial nahrát a pověsit sem na Moodle.

Radka Dudová