Oznámení

Jazykovědný seminář

Jazykovědný seminář

by Petra Kanasugi -
Number of replies: 0

Tento Moodle by nám měl usnadnit efektivně pracovat a hlavně spolupracovat na závěrečných pracích. 

 Zvažovala jsem, jak strukturovat Vaši přípravu na seminář, je více možností, ale nakonec se mi zdá

nejpraktičtější vzít kritéria, která se pro hodnocení prací reálně používají.

Samozřejmě musíme přihlížet k tomu, že máme vždy jen část práce, ale věřím, že to zvládneme.

Není třeba nic bodovat, škály máte jen jako vodítko, čeho si všímat. Nejdůležitější jsou konkrétní poznámky,

jak text vylepšit. Je třeba sledovat obsahovou, formulační i formální stránku.  

  
 

 

Bodové hodnocení 

Hloubka přístupu k tématu, schopnost stanovit a naplnit cíle práce  (7 b) 

 

Logická stavba práce      (6 b) 

 

Práce s literaturou včetně citací(5 b) 

 

Stylistická úroveň(4 b) 

 

Úprava práce (text, tabulky, obrazová příloha) (3 b) 

 

CELKEM