Muzea jako místo vzdělávání

Re: Muzea jako místo vzdělávání

by Milan Peřina -
Number of replies: 0

Myslím, že edukační strategie UPM „Dotkněte se muzea“ naprosto odpovídá charakteristice tradičního muzea. Soudím tak dle návštěv z jiných institucí. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze se snaží přilákat návštěvníky edukační strategií, která má zprostředkovat nevšední zážitek a obohatit tak každého návštěvníka. Jednoduchý symbol v sobě skrývá možné poznání, které pro mnohé návštěvníky skutečně nevšední je. Zároveň však jsi podotknout, že vnímám „evoluci“ muzeí v současné době jako nezbytnost. Zájem o ně upadá a je práce edukátorů návštěvníky přitáhnout. Edukační strategie „Dotkněte se muzea“ je právě jeden takový krok „evoluce“ muzea UPM a edukačních strategií jako takových. Jedná o koncept, který se dá zpracovat a upravit pro účely jakékoliv výstavy, expozice. Na druhou stranu UPM stále pracuje s některými tradičními elementy, jako jsou pracovní listy. Dobře zpracované mohou být přínosem, avšak stále častěji se setkávám s opakem a umocňuje se ve mně názor, že pracovní listy přijdou v „evoluci“ muzea do starého železa.

 

Myslím, že edukační strategie UPM čerpá z různých strategií a to i v závislosti na danou výstavu. Samozřejmě pro odhalení všech strategií by bylo zapotřebí např. pozorovat skupinu dětí a přístup muzea k nim v praxi. Časově omezená návštěva proto nemohla odhalit mnoho. Nejvíce používanou strategií je dle mého názoru sociální/autonomní teorie. V této souvislosti zmíním výstavu angličáků Matchbox, která ovšem může být pojata i v rámci jiných