anotace a literatura

anotace a literatura

by Milada Hirschová -
Number of replies: 0

Předmět se věnuje analýze textů z hlediska jejich gramatických a funkčních vlastností. Studenti mají uplatňovat a stabilizovat své znalosti získané v jazykovědných předmětech v průběhu bakalářského studia. Hlavní důraz se klade na všestrannou orientaci ve stylisticky rozmanitých textech.

Cílem předmětu je integrace, stabilizace a rozšíření znalostí gramatické, funkční a stylistické analýzy, získaných v bakalářském studiu. Studenti mají získat nadhled, který jim umožní pracovat j lingvistickými znalostmi na různých stupních výuky českého jazyka.

 

 

Panevová, J. a kol. (2014): Mluvnice současné češtiny 2. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2497-6

Nový encyklopedický slovník češtiny. www.czechency org

Čechová, M.. a kol. (1992): Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN. ISBN 80-04-24305-3

Karlík, P., a kol. (2012): Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN. ISBN 80-7106-303-7