2. úkol

2. úkol

autor Denisa Špinlerová -
Počet odpovědí: 0

1. Kde vznikaly "podpůrné spolky neslyšících"? (Vyjmenuj alespoň 3 města.)

2. V roce 1933 byl v nacistickém Německu přijat jeden z prvních zákonů na ochranu německé rasy. Stručně uveď, o co v něm šlo a jak se to týkalo neslyšících?

3. Jak se jmenovala neslyšící tanečnice z židovské rodiny?