Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání

Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání

von Eva Koželuhová -
Number of replies: 1

Prezentace nebyla představena osobně, takže budu moc ráda za postřehy a doufám, že i v této omezené formě bude vše srozumitelné. 

In reply to Eva Koželuhová

Re: Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání

von Daniela Swart -

Ahoj Evo,

máš zajímavé téma výzkumu a také Tvoje prezentace je pro mě srozumitelná a jasně strukturovaná. Co by mne ještě osobně zajímalo, je prolínání rozvoje čtenářské pregramotnosti a rozvoje řečových dovedností v předškolním vzdělávání, tj. nakolik je rozvoj čtenářské pregramotnosti prostředkem pro rozvoj řečových dovedností. Obávám se, že u nás se rozvoji řečových dovedností dětí věnujeme velmi málo, zatímco v zahraničí je to často klíčové téma předškolního vzdělávání, protože se považuje za hlavní faktor budoucího školního úspěchu dítěte. To je ale jen poznámka na okraj.