Výzkumné otázky

Jaké prvky netradičních modelů práce s mládeží lze využít v současnosti?

Jaké prvky netradičních modelů práce s mládeží lze využít v současnosti?

par Lenka Hessová,
Number of replies: 0

Jaké prvky netradičních modelů práce s mládeží lze využít v současnosti?