V jakém rozsahu jsou učitelé schopni využívat čtenářské strategie při rozvoji porozumění předčítanému textu u předškolních dětí?

Re: V jakém rozsahu jsou učitelé schopni využívat čtenářské strategie při rozvoji porozumění předčítanému textu u předškolních dětí?

autor Eva Koželuhová -
Počet odpovědí: 0

Ano, podle zahraničních zkušeností je žádoucí, aby je učitelé využívali, i se to tiž odráží v přípravě budoucích učitelů, nicméně je to u nás stále na začátku. Opravdu se budu zaměřovat na učitele, výzkum zaměřený na přínos u dětí by v rámci disertační práce nebyl proveditelný (vývojové faktory, rodinné zázemí, velikost vzorku a zejména nutnost  longitudiálního výzkumu)