Výzkumné otázky

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí, které přicházejí do 1. třídy se znalostí čtení?