Výzkumné otázky

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí, které přicházejí do 1. třídy se znalostí čtení?

Re: Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí, které přicházejí do 1. třídy se znalostí čtení?

par Hana Splavcová,
Number of replies: 0

Ta upravená otázka se mi líbí. Vidím v ní potenciál právě toho, aby žáci, kteří už čtou neustrnuli.