Nácvik písně imitací - studijní texty

Studijní text popisuje základní fáze při nácviku písně imitací. K tomu si ve skriptech Praktické úkoly z didaktiky hv (pdf přikládám) prostudujte kapitoly 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 a 2.4.6 (konkrétní ukázky práce s písněmi).