Referáty

Bitva na Bílé Hoře – příčiny a průběh: Jan Dvořák (sem. 14:10-15:40)
Doporučená lit.:
Kamil KROFTA: Bílá hora, Praha 1913.
Josef PEKAŘ: Bílá hora, Praha 1921.
Josef POLIŠENSKÝ: Anglie a Bílá hora 1618–1620, Praha 1949.
Jan P. KUČERA: 8. 11. 1620. Bílá hora. O potracení starobylé slávy české, Praha 2003.